Upgrade CMD

CMD obsahuje automatizovaný systém pro upgrade na nejnovější verzi softwaru portálu, appliance a koncových bodů. Když CMD zjistí, že je ke stažení dostupná nová verze, v sekci Systémové informace na obrazovce Nastavení appliance se zobrazí tlačítko Aktualizovat appliance:

Když kliknete na Poznámky k verzi, můžete prozkoumat nové funkce a vylepšení upgradu. Je to online odkaz na soubor CMD ReadMe.

Klikněte na Aktualizovat appliance a CMD nainstaluje nejnovější software appliance. Poté automaticky vzdáleně nainstaluje nejnovější klientský software na jednotlivé koncové body.

Po upgradu není na koncových bodech nutné provádět restart. Ve výjimečných případech může koncový bod ztratit kontakt s appliance CMD, pokud byla appliance reinstalována během upgradu. Pokud k tomu dojde, otevřete příkazový řádek jako správce. Použijte příkaz stccmd unsubscribe -F nacházející se v adresáři Program Files (x86)\StorageCraft\CMD pro vynucení změny v registraci. Použijte příkaz stccmd subscribe ip_adresa s IP adresou appliance k obnovení připojení.

 

Vzdálená aktualizace koncových bodů

Vzdálená aktualizace koncových bodů funguje pouze s agenty CMD verze 1.1.1 a novějšími. Dřívější verze vyžadují ruční aktualizaci:

  1. Stáhněte si nejnovější verzi agenta ze stránky podpory.
  2. Zkopírujte, rozbalte a spusťte klienta na každém koncovém bodě.

Aktualizace si registraci a nastavení předchozí verze appliance.

Varování: Vzdálená instalace na koncových bodech se systémem Windows 2000 nebude fungovat, protože CMD verze 1.1.1 a novější nepodporuje koncové body s operačním systémem Windows 2000. Předchozí softwaroví klienti CMD pro Windows 2000 také nebudou spolupracovat s CMD v1.1.1 nebo novějšími appliance. Jako alternativu pro koncové body se systémem Windows 2000 odinstalujte starého klienta CMD a použijte pro sledování těchto koncových bodů konzoli aplikace ShadowProtect.

Pomalá aktualizace koncových bodů

Aktualizace koncových bodů zatěžuje síť. V závislosti na počtu koncových bodů může aktualizace spotřebovat veškerou dostupnou šířku pásma, protože se koncové body mohou neustále pokoušet obnovit neúspěšnou aktualizaci. Tomu lze předejít rozdělením aktualizací na určitou dobu.

Přesto i v menších systémech nemusí být aktualizace koncových bodů dokončena okamžitě. StorageCraft doporučuje počkat určitou dobu, dříve než se pustíte do některé z níže uvedených alternativních strategií aktualizace. Ve výjimečných případech může automatická aktualizace koncového bodu selhat. Pokud k tomu dojde:

  1. Vyberte dotčený koncový bod ze seznamu koncových bodů CMD. To by mělo vyvolat proces automatické aktualizace.
  2. Pokud by se koncový bod nepodařilo aktualizovat, klikněte na Aktualizovat nyní v poli podrobných informací o agentu koncového bodu. To rovněž vyvolá proces automatické aktualizace. 
  3. Pokud ani jeden postup nevyvolá aktualizaci, restartujte službu StorageCraft Endpoint Agent v nástroji Služby daného systému Windows. Potom použijte konzoli CMD pro provedení prvního nebo druhého postupu.  Tato aktualizace může opět chvíli trvat.
  4. Pokud ani tento postup nevyvolá automatickou aktualizaci, proveďte ruční instalaci agenta koncového bodu na daném systému.

 

Portály

Každá appliance CMD fungující jako portál bude mít také tlačítko Aktualizovat appliance, který se po vydání aktualizace objeví v nastaveních portálu v sekci Systémové informace. Kliknutím na toto tlačítko Update Appliance aktualizujte appliance portálu, všechny appliance CMD, které podávají hlášení tomuto portálu, a všechny koncové body, které podávají hlášení těmto appliance.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies