Sposób działania programu ShadowProtect

Plik obrazu kopii zapasowej programu ShadowProtect jest reprezentacją woluminu komputera w danym punkcie w czasie. Nie jest to standardowa kopia woluminu, lecz duplikat jego poszczególnych sektorów. Jeśli konieczne jest przywrócenie danych, można zainstalować plik obrazu kopii zapasowej (za pomocą narzędzia ShadowProtect Mount) i wyświetlić jego zawartość jak w przypadku normalnego woluminu. Istnieje możliwość przywracania określonych plików i folderów z obrazu bądź całego woluminu do danego punktu w czasie, w którym wykonano obraz kopii zapasowej.

W tej części znajdują są następujące tematy:

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies