Instalacja programu ShadowProtect

Przed instalacją programu ShadowProtect, należy przejrzeć Wymagania oraz Opcje instalacji i licencji.

Uwaga: użytkownicy systemu Windows XP i Server 2003 muszą zalogować się z prawami lokalnego administratora, aby używać interfejsu programu ShadowProtect.

Instalacja programu ShadowProtect

 1. Jeśli posiadasz płytę CD z programem ShadowProtect CD, włóż ją do napędu CD.
  Uwaga: jeśli instalacja nie zostanie uruchomiona automatycznie, wyświetl zawartość płyty z programem ShadowProtect i kliknij aplikację AUTORUN w głównym katalogu na płycie CD.
  Jeśli pobrany został instalator programu ShadowProtect, kliknij plik .EXE, aby uruchomić program.
 2. Postępuj zgodnie z krokami kreatora instalacji, aby zakończyć instalację.
  Uwaga: aby zarejestrować program ShadowProtect, musisz zainstalować wersję językową zgodną z zakupionym kluczem licencyjnym.
 3. Na stronie Typ instalacji wybierz typ:
  Pełna Powoduje zainstalowanie wszystkich składników programu ShadowProtect
  Niestandardowa Ta opcja umożliwia wybór składników do zainstalowania i miejsca ich instalacji. Tej opcji można użyć na przykład, jeśli w określonym systemie konieczna jest instalacja wyłącznie konsoli.
 4. W przypadku wybrania opcji Niestandardowa wybierz składniki programu ShadowProtect do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk Dalej na stronie każdego składnika.
  Konsola do zarządzania Powoduje zainstalowanie interfejsu użytkownika programu ShadowProtect, dzięki któremu można zarządzać zarówno działaniem programu ShadowProtect w danym systemie, jak i w systemach zdalnych, jeśli występuje taka potrzeba. Jest to składnik domyślny.
  Agent kopii zapasowych Powoduje instalację agenta kopii zapasowych programu ShadowProtect Backup, który umożliwia zdalne zarządzanie działaniem programu ShadowProtect w tym systemie. Jest to składnik domyślny.
  Sterownik migawki Powoduje zainstalowanie sterownika usługi VSS programu ShadowProtect. Jest to element domyślny i jest wymagany do zapewnienia optymalnego działania i ochrony danych. Tę opcję należy wyłączyć, tylko jeśli w systemie działa wyłącznie oprogramowanie niezgodne z VSS, na przykład niektóre wersje programu Intuit QuickBooks.
  Usługi instalacji Powoduje instalację sterownika instalacji programu ShadowProtect, który dodaje możliwość instalowania i odinstalowywania pliku obrazu kopii zapasowej za pomocą menu kontekstowego w Eksploratorze Windows. Jest to element domyślny.
  ISOTool Powoduje instalację podstawowego narzędzia ISO umożliwiającego tworzenie, instalację lub wypalanie kopii plików ISO.
  VirtualBoot Powoduje instalację zintegrowanych funkcji narzędzia VirtualBoot w Eksploratorze Windows. Narzędzie VirtualBoot powoduje uruchomienie maszyny wirtualnej przy użyciu wybranego pliku kopii zapasowej woluminu systemowego. Jest to element domyślny.
  ImageReady Powoduje zainstalowanie narzędzia do testowania obrazów ImageReady.
  Uwaga: instalacja pakietu Adobe CreativeCloud Suite nie powiedzie się, jeśli program StorageCraft ImageReady jest już zainstalowany w systemie.
  Narzędzie SPDiagnostic Powoduje instalację narzędzia zbierającego szczegółowe informacje o instalacji ShadowProtect przydatne w rozwiązywaniu problemów przez dział wsparcia firmy StorageCraft. Domyślnie to narzędzie nie jest instalowane.
 5. Na stronie Instalacja ukończona wybierz opcję Tak, chcę ponownie uruchomić komputer, a następni kliknij przycisk Zakończ
  Jeśli nie możesz natychmiast ponownie uruchomić komputera, wybierz opcję Nie, uruchomię komputer ponownie później.
  Uwaga:  komputer należy uruchomić ponownie przed przystąpieniem do tworzenia kopii zapasowych w programie ShadowProtect.
 6. Wyjmij płytę z programem ShadowProtect (jeśli była używana) z napędu CD.

Uaktualnianie programu ShadowProtect

Jeśli przeprowadzane jest Uaktualnianie programu ShadowProtect istniejącej instalacji programu ShadowProtect, proces działania kreatora jest krótszy.

Instalacja zdalna

Instalacja cicha lub wypychana programu ShadowProtect:

 1. Pobierz i rozpakuj odpowiedni plik informacyjny instalacji (ISS) dla wersji programu ShadowProtect, która ma być zainstalowana. Zapisz ten plik w folderze z programem instalacyjnym ShadowProtect.
  Uwaga: mimo że ten plik ISS ma takie samo rozszerzenie jak plik Windows InstallShield, ma on inny format i nie można go użyć w programie InstallShield.
 2. Wybierz kartę Widok zarządzania w programie ShadowProtect.
 3. Kliknij opcję Zainstaluj na pasku menu. Wyświetlony zostanie Kreator instalacji wypychanej.
 4. Postępuj zgodnie z informacjami na monitach, aby wybrać pakiet instalcyjny (program instalacyjny ShadowProtect). W kreatorze wprowadzone zostaną informacje szczegółowe dotyczące pakietu.
 5. Kliknij przycisk Dalej.  
 6. Wprowadź odpowiednie dane logowania, aby uzyskać dostęp do punktów końcowych dla instalacji wypychanej.
 7. Wybierz punkty końcowe, które są miejscami docelowymi instalacji wypychanej.
 8. Opcjonalne: podaj klucz produktowy programu ShadowProtect, aby aktywować licencje w punktach końcowych.
 9. Wybierz opcję Uruchom ponownie po instalacji, jeśli to konieczne, w celu wykonania kopii zapasowych punktu końcowego.
 10. Określ czas wykonania ponownego uruchomienia oraz komunikat ostrzegający użytkownika punktu końcowego.
 11. Kliknij przycisk Dalej, aby zapoznać się z konfiguracją instalacji wypychanej.
 12. Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć instalację.

Instalacja agenta programu ShadowProtect zostaje zakończona na każdym z wybranych punktów końcowych.

 

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies