Instalacja plików obrazów kopii zapasowych

Kreator eksploracji kopii zapasowej w programie ShadowProtect przeprowadza użytkownika przez proces instalacji pliku obrazu kopii zapasowej. Jeśli wybrany plik obrazu jest częścią łańcucha, powiązanie z plikami wymaganymi do przeglądania i przywracania tego pliku obrazu kopii zapasowej jest wykonywane automatycznie w programie ShadowProtect. Konieczne jest tylko wybranie obrazu kopii zapasowej do eksplorowania. Po zainstalowaniu plik obrazu kopii zapasowej można traktować jak każdy inny wolumin w systemie Windows, czyli można:

  • przeglądać plik obrazu kopii zapasowej,
  • udostępniać plik obrazu kopii zapasowej,
  • kopiować poszczególne pliki i foldery z pliku obrazu kopii zapasowej,
  • modyfikować plik obrazu kopii zapasowej (jeśli dla woluminu skonfigurowano możliwość zapisu),
  • korzystać ze standardowych właściwości pliku i zabezpieczeń w systemie Windows.

Proces przywracania plików i folderów z obrazu przebiega tak samo bez względu na to, czy używana jest konsola programu ShadowProtect i system Windows czy środowisko StorageCraft Recovery Environment. Wybrany sposób zależy głównie od stanu systemu oraz zawartości, którą użytkownik chce przywrócić:

Przywracanie w systemie Windows System Windows działa, ale utracono dane lub wprowadzono niepożądane zmiany w aplikacjach lub plikach dotyczących sprzętu na woluminie (nie dotyczy plików systemu operacyjnego).
Przywracanie w środowisku Recovery Environment System Windows nie ładuje się i utracono dane lub pliki systemu operacyjnego bądź wprowadzono niepożądane zmiany w aplikacjach lub plikach dotyczących sprzętu na woluminie. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika środowiska StorageCraft Recovery Environment.

 

 Uwaga: aby przywrócić dane z obrazu przyrostowego, konieczne jest posiadanie wszystkich poprzednich plików obrazów przyrostowych kopii zapasowych oraz początkowego pełnego obrazu kopii zapasowej, od których zależny jest wybrany plik. Jeśli jakikolwiek z tych plików jest uszkodzony lub brakuje go, instalacja obrazu kopii zapasowej dla danego punktu w czasie jest niemożliwa.

Informacje o opcjach instalacji można znaleźć w temacie Opcje instalacji obrazu kopii zapasowej.

Instalacja obrazu kopii zapasowej

  1. Użyj Kreatora eksplorowania kopii zapasowej w programie ShadowProtect do wyświetlenia strony Nazwa pliku obrazu kopii zapasowej.
  2. Wskaż plik obrazu kopii zapasowej, który chcesz zainstalować, a następnie kliknij opcję Dalej.
   Więcej informacji o konwencjach nazewnictwa plików obrazów kopii zapasowych można znaleźć w temacie Konwencje nazewnictwa plików.

   W przypadku systemów NETGEAR ReadyDATA wprowadź adres IP urządzenia lub jego nazwę, a następnie kliknij opcję Przeglądaj. W oknie dialogowym Otwórz użyj listy rozwijanej Pliki typu, aby zmienić domyślny typ pliku z pliku programu ShadowProtect na pliki VHDx. Przeglądaj folder Ukończone kopie zapasowe, aby wybrać plik dla żądanego punktu w czasie do zainstalowania.

   Uwaga: jeśli obraz kopii zapasowej jest zaszyfrowany, należy wprowadzić hasło.
    

   W Kreatorze eksplorowania kopii zapasowej wyświetlana jest lista informacji o pliku obrazu kopii zapasowej z podziałem na kategorie.

    

  3. (Warunkowe) Na stronie Zależności obrazu kopii zapasowej wybierz obraz dla żądanego punktu w czasie z wybranego zbioru obrazów kopii zapasowej, a następnie kliknij opcję Dalej.
  4. Na stronie Opcje eksplorowania wybierz sposób instalacji obrazu kopii zapasowej, a następnie kliknij opcję Dalej.
   Więcej informacji o opcjach instalacji można znaleźć w temacie Opcje instalacji obrazu kopii zapasowej.
   Opcja instalacji Procedura
   Instalacja obrazu jako litery dysku 1. Wybierz opcję Przypisz następującą literę dysku.
   2. Wybierz odpowiwdnią literę dysku z listy rozwijanej.
   Instalacja pliku obrazu kopii zapasowej jako punktu instalacji 1. Wybierz opcję Zainstaluj w następującym pustym folderze NTFS.
   2. Przejdź do odpowiedniego folderu, aby go zaznaczyć.
   3. Aby nazwać folder podrzędny punktu instalacji, wybierz odpowiednią opcję:

   • Czas/data (domyślnie stosowany jest znacznik czasu utworzenia pliku obrazu)
   • Nazwa pliku (domyślnie stosowana jest nazwa pliku obrazu)
   • Niestandardowa (ciąg zdefiniowany przez użytkownika)
  5. (Opcjonalnie) Anuluj zaznaczenie opcji Zainstaluj kopię zapasową jako tylko do odczytu, aby zainstalować obraz kopii zapasowej jako wolumin z możliwością zapisu.
   W przypadku zainstalowania pliku obrazu kopii zapasowej jako woluminu z możliwością zapisu można wybrać zapisywanie zmian do pliku obrazu przyrostowego po odinstalowaniu woluminu (zob. Odinstalowywanie obrazów w systemie Windows).
   Uwaga: instalacja obrazu kopii zapasowej jako woluminu z możliwością zapisu nie powoduje zmiany pliku źródłowego. W programie ShadowProtect nigdy nie są zmieniane istniejące pliki kopii zapasowych.
   Ostrzeżenie: pliki obrazów kopii zapasowych VHDx przechowywane na urządzeniach NETGEAR ReadyDATA można instalować z możliwością zapisu. Jednak w systemie tym nie jest obsługiwane zapisywanie zmian i są one odrzucane podczas odinstalowywania obrazu.
  6. Na stronie Podsumowanie pracy kreatora przejrzyj informacje dotyczące instalacji i kliknij opcję Zakończ.
   W programie ShadowProtect plik obrazu kopii zapasowej jest instalowany i automatycznie uruchamiany jest Eksplorator Windows, gdzie wyświetlany jest zainstalowany wolumin.
  7. Gdy obraz kopii zapasowej jest zainstalowany, można przeglądać zawartość woluminu podobnie jak w przypadku jakiegokolwiek innego woluminu systemu Windows.
  8. Aby przywrócić poszczególne pliki lub foldery, użyj Eksploratora Windows, aby skopiować je z woluminu pliku obrazu kopii zapasowej na wolumin roboczy.
   Uwaga: po zainstalowaniu należy wybrać opcję Odśwież informacje o woluminach, aby wyświetlić aktualny widok zainstalowanych woluminów systemowych w karcie Mapa dysku.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies