Przywracanie woluminu

W programie ShadowProtect dostępne są dwa sposoby przywracania pliku obrazu kopii zapasowej w zależności od typu woluminu:

Typ woluminu

Wersja programu ShadowProtect użyta do przywracania

Opis

Wolumin danych Program ShadowProtect w systemie Windows Należy użyć Kreatora przywracania w programie ShadowProtect w celu przywrócenia woluminu danych (nierozruchowego). Uwaga: ta metoda nie wymaga ponownego uruchamiania systemu.
Wolumin systemowy (rozruchowy) Przywracanie w środowisku ShadowProtect Recovery Environment Należy użyć środowiska Recovery Environment, aby przywrócić wolumin systemowy.
Uwaga: środowiska Recovery Environment dla systemu Windows należy używać do przywracania z pliku obrazu w formacie VHD/VHDX. Środowisko Recorvery Environment CrossPlatform obsługuje tylko przywracanie z plików obrazów .SPF i .SPI, nie zaś z plików formatu VHD lub VHDX.
Ostrzeżenie: przywracanie obrazu kopii zapasowej na istniejącym woluminie powoduje nadpisanie wszystkich danych aktualnie zapisanych na woluminie.

Przywracanie woluminu danych

 1. Otwórz Kreator przywracanie, wykonując jedną z poniższych czynności:
  • Na karcie Kreatory kliknij opcję Przywróć.
  • W menu Zadania kliknij opcję Przywróć.
  • Na pasku Menu wybierz kolejno opcje Zadania > Przywróć.
 2. Na stronie Obraz kopii zapasowej do przywrócenia wybierz zbiór obrazów do przywrócenia, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  W menu rozwijanym wybierz miejsce docelowe (zob. Miejsca docelowe) zawierające zbiór obrazów kopii zapasowych lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować żądany zbiór obrazów kopii zapasowych. W polu Określ nazwy obrazów wyświetlane są zbiory obrazów kopii zapasowych dostępne w wybranym miejscu docelowym lub ścieżce.
  Uwaga: konieczne jest wprowadzenie właściwych danych logowania w celu uzyskania dostępu do zbioru obrazów zapisanych w udziale sieciowym.
 3. Jeśli w polu Określ nazwy obrazów nie są wyświetlone wszystkie oczekiwane punkty w czasie, kliknij prawym przyciskiem myszy listę w celu wyświetlenia opcji odświeżania zawartości:
 4. Kliknij opcję Odśwież zawartość w celu zaktualizowania listy punktów przywracania.
 5. Wybierz, który zbiór obrazów zawiera punkt w czasie, który chcesz przywrócić, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Na stronie Zależności obrazu kopii zapasowej w programie ShadowProtect wyświetlana jest lista dat i godzin wszystkich kopii zapasowych wykonanych dla wybranego dysku. Wybierz, który punkt w czasie (data i godzina) ma być przywrócony, a następnie kliknij opcję Dalej.

  Uwaga: na tej stronie wyświetlane są również określone właściwości wybranego pliku obrazu kopii zapasowej. Są to wyłącznie dane informacyjne i mają zastosowanie podczas rozwiązywania problemów z przywracaniem z działem wsparcia firmy StorageCraft. Te właściwości to między innymi:

  Właściwości pliku obrazu Wyświetla rozmiar woluminu oraz wykorzystane miejsce, czas utworzenia, typ kopii zapasowej (brak, codzienna, cotygodniowa, comiesięczna), typ kompresji, ochrona hasłem (tak/nie) oraz komentarze.
  Informacje o oryginalnej partycji Styl (MBR, GPT), numer, typ (FAT, NTFS), opcja rozruchu, przesunięcia i rozmiar.
  Informacje o dysku Geometria dysku, rozmiar dysku, liczba sektorów pierwszej ścieżki i informacja, czy dysk jest dynamiczny. Można również wyświetlić układ dysku w trybie graficznym w dolnej części ekranu. Uwaga: jest to reprezentacja tego, jak dysk wyglądał w momencie tworzenia kopii zapasowej.
  Komputer źródłowy Wersja systemu operacyjnego, nazwa komputera, adres MAC, wersja mechanizmu ShadowProtect użyta do utworzenia pliku obrazu oraz litera dysku instalowanego woluminu.
 7. Na stronie Miejsce docelowe przywracania wybierz partycję, na której ma być przywrócony obraz kopii zapasowej, a następnie kliknij opcję Dalej.
  Uwaga: wybrana partycja musi mieć wystarczającą ilość miejsca dla wybranej czynności przywracania. Na przykład: nie można przywrócić pliku kopii zapasowej o rozmiarze 40 GB na dysk lub partycję mającą tylko 10 GB wolnego miejsca. Na karcie Mapa dysku utwórz lub zmień partycje zgodnie z wymaganiami przed przeprowadzeniem przywracania.
 8. W kreatorze wyświetlana jest strona Określ opcje przywracania. Te opcje mają zastosowanie wyłącznie do przywracania woluminów systemowych (rozruchowych) wykonywanego z poziomu środowiska Recovery Environment. Kliknij przycisk Dalej.
 9. Na stronie Podsumowanie pracy kreatora przejrzyj szczegóły operacji przywracania woluminu, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Postęp operacji przywracania woluminu można wyświetlić w karcie Zadania kopii zapasowych.

Uwaga: firma StorageCraft zdecydowanie zaleca utworzenie nowego zadania kopii zapasowej dla przywróconego woluminu. Istnieje możliwość kontynuowania w programie ShadowProtect tworzenia nowych obrazów przyrostowych w ramach zadania kopii zapasowej, lecz mogą wystąpić problemy związane z różnicami sprzętu, rozmiaru woluminu lub systemu operacyjnego pomiędzy plikami przyrostowymi utworzonymi przed i po przywróceniu. Aby zapewnić niezawodność kopii zapasowych, należy utworzyć nowe zadanie dla przywróconego woluminu.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies