Image Conversion Tool

Częścią programu ShadowProtect jest narzędzie Image Conversion Tool służące do zarządzania istniejącymi plikami obrazów kopii zapasowych. To narzędzie umożliwia:

 • konwersję obrazu kopii zapasowej na format maszyny wirtualnej (VMDK lub VHD/VHDX),
 • konsolidację obrazu kopii zapasowej dla punktu w czasie (pełny obraz + obrazy przyrostowe) w pojedynczy pełny obraz,
 • zmianę ustawień kompresji istniejącego obrazu,
 • zmianę ustawień szyfrowania w istniejącym obrazie,
 • podział pliku obrazu kopii zapasowej na zbiór łączony, w którym każdy plik ma określony maksymalny rozmiar. Jest to przydatne podczas przenoszenia plików obrazów kopii zapasowych na płytę CD lub DVD.
Uwaga: bieżące hiperwizory, np. Hyper-V czy VMware, umożliwiają instalację obrazu VMDK lub VHD skonwertowanego z partycji o rozmiarze mniejszym niż 2 TB. Ograniczenie to można obejść, tworząc wiele partycji mniejszych niż 2 TB na dyskach większych niż 2 TB. (Więcej szczegółów można znaleźć w temacie Limit 2 TB przy korzystaniu z narzędzia Image Conversion Tool.) Jednak konwersja plików obrazów do formatu VHDX jest możliwa dla woluminów większych niż 2 TB.

Narzędzie konwersji również obsługuje tylko woluminy FAT32 o rozmiarze do 4 GB — jest to limit dla systemu FAT32.

Dostęp do narzędzia Image Conversion Tool można uzyskać z systemu Windows lub środowiska StorageCraft Recovery Environment.

 Korzystanie z narzędzia Image Conversion Tool

 1. W menu Narzędzia po lewej stronie w programie ShadowProtect (lub w menu rozwijanym Zadania) kliknij opcję Image Conversion Tool.
 2. Wyświetlony zostanie kreator narzędzia Image Conversion Tool. Kliknij przycisk Dalej.
 3. Na stronie Źródłowy plik obrazu przejdź do lokalizacji plików obrazów kopii zapasowych, które chcesz zmienić.
  W programie ShadowProtect wyświetlana jest lista łańcuchów kopii zapasowych przechowywanych w tej lokalizacji.
 4. Wybierz łańcuch, zaznaczając plik pełnego obrazu tego łańcucha.
 5. Kliknij przycisk Dalej.
  Uwaga: należy podać hasło, jeśli obraz jest zaszyfrowany.
 6. Na stronie Zależności obrazu kopii zapasowej wybierz obraz przyrostowy odpowiadający żądanemu punktowi w czasie. (Domyślnie zaznaczony jest pełny obraz.)

  W programie ShadowProtect w panelu po prawej stronie wyświetlane są również właściwości wybranego pliku w czterech grupach:

  • Komputer źródłowy: wersja systemu operacyjnego, nazwa komputera, adres MAC, wersja mechanizmu ShadowProtect użyta do utworzenia pliku obrazu.
  • Informacje o dysku: geometria dysku, rozmiar dysku, liczba sektorów pierwszej ścieżki. Można również wyświetlić układ dysku w trybie graficznym w dolnej części ekranu.
  • Informacje o oryginalnej partycji: styl, numer, typ, opcja rozruchu, przesunięcie początkowe i rozmiar.
  • Właściwości pliku obrazu: rozmiar woluminu, czas utworzenia, kompresja, ochrona hasłem, komentarze.
 7. Na stronie Docelowy plik obrazu określ wymagane informacje, a następnie kliknij opcję Dalej.
  Określ lokalizację
  sieciową lub przejdź
  do lokalnej ścieżki
  Z menu rozwijanego wybierz Miejsca docelowe, w którym ma być przechowywany docelowy plik obrazu. Jeśli w menu nie zostanie wyświetlona ścieżka, kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć żądaną lokalizację.
  Określ nazwę obrazu Określ nazwę dla docelowego pliku obrazu.
  Zapisz jako Wybierz typ pliku obrazu, który chcesz utworzyć. Dostępne są następujące opcje:
  SPF: tworzy nowy pełny (podstawowy) plik obrazu przez konsolidację oryginalnego pełnego obrazu i wszystkich plików przyrostowych do wybranego punktu w czasie. Ten pełny obraz można później zarchiwizować.
  VHD: tworzy plik Microsoft Virtual Hard Disk zgodny ze środowiskami wirtualnymi Hyper-V.
  VHDX: tworzy plik Microsoft Virtual Hard Disk nowszej generacji obsługujący woluminy większe niż 2 TB.
  VMDK: tworzy plik Virtual Machine Disk zgodny ze środowiskami wirtualnymi VMWare.

  UWAGA: oba środowiska (Recovery Environment-CrossPlatform oraz środowisko dla systemu Windows) również obsługują konwersję plików obrazów do formatu VHDx.

 8. Na stronie Opcje określ wymagane opcje pliku obrazu kopii zapasowej. Kliknij przycisk Dalej.
  Uwaga: w opcji podziału obrazu w polu wartości wyświetlany jest skrót Mb oznaczający megabity. Jednak w programie ShadowProtect wartość ta jest poprawnie przeliczana na megabajty (MB).
 9. Na stronie Podsumowanie pracy kreatora przejrzyj podsumowanie zadania, a następnie kliknij opcję Zakończ
  Uwaga: po konwersji obrazu kopii zapasowej woluminu systemowego do formatu VHD lub VMDK należy najpierw załadować środowisko Recovery Environment w maszynie wirtualnej i uruchomić przywracanie niezależne od sprzętu (Hardware Independent RestoreHIR) przy użyciu tego skonwertowanego woluminu systemowego. Ponieważ w maszynie wirtualnej używany jest inny sprzęt niż w oryginalnym systemie, konieczne jest wykonanie tej czynności przed pomyślnym uruchomieniem systemu operacyjnego. W przypadku problemów z rozruchem należy zapoznać się z tematami „Korzystanie z funkcji HIR” oraz „Korzystanie z narzędzia konfiguracji rozruchu” w Podręczniku użytkownika środowiska StorageCraft Recovery Environment.
  Przestroga: środowisko Hyper-V aktualnie nie obsługuje dołączania pliku VHDX utworzonego z obrazu kopii zapasowej woluminu systemowego i rozruchu z tego pliku.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies