Korzystanie z narzędzia ISOTool

Program ShadowProtect 5 zawiera zaktualizowane narzędzie ISOTool. W nowej wersji można:

 • wypalać obraz ISO na płycie (CD, DVD i Blu-ray),
 • instalować i odinstalowywać obrazy ISO,
 • tworzyć plik ISO na płycie CD. Ta funkcja do tworzenia umożliwia również modyfikację istniejącego pliku ISO i zapisanie zmian w nowym pliku ISO.

Korzystanie z narzędzia ISOTool:

Uwaga: system Windows 2000 nie obsługuje narzędzia ISOTool.

Należy uruchomić narzędzie ISOTool z poziomu:

Start/Wszystkie programy/StorageCraft/ISOTool.exe

lub

C:\Program Files (x86)\StorageCraft\ShadowProtect\ISOTool.exe.

Uwaga: bez względu na wybraną metodę, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy plik ISOTool.exe i wybrać opcję Uruchom jako administrator.

Narzędzie zawiera pięć kart:

 • Wypal dysk
 • Zgraj dysk
 • Zainstaluj plik ISO
 • Odinstaluj plik ISO
 • Utwórz plik ISO

W tych kartach zawarto instrukcje dotyczące wykonywania danych funkcji. Karta do tworzenia plików ISO zawiera dodatkowe kroki.

Tworzenie pliku ISO

Uwaga: ta opcja tworzy wyłącznie dyski z danymi bez możliwości rozruchu.

Tworzenie nowego pliku ISO:

 1. Kliknij dwukrotnie domyślną nazwę Mój plik ISO, aby wpisać inną nazwę.
 2. Użyj listy rozwijanej Typ dysku w lewym dolnym rogu w celu określenia rozmiaru obrazu. Dostępny zakres to 700 MB do 128 GB na dwuwarstwowym dysku Blu-ray.
 3. Kliknij opcję Dodaj pliki, aby przeglądać pliki i wybrać jeden lub kilka z nich.
 4. Kliknij opcję Dodaj katalog, aby wybrać folder do uwzględnienia w pliku ISO.
  Uwaga: narzędzie ISOTool umożliwia jednorazowe dołączenie tylko jednego folderu, mimo że możliwe jest zaznaczenie kilku folderów naraz.
 5. Aby usunąć niechciany folder lub plik, zaznacz go i kliknij opcję Usuń.
 6. Wpisz nazwę pliku ISO.
 7. Kliknij opcję Przeglądaj, aby wybrać miejsce docelowe dla nowego pliku ISO.
 8. Opcjonalnie: zaznacz opcję Użyj nagrywarki, aby wypalić plik ISO na pustym dysku w nagrywarce.
 9. Kliknij opcję Utwórz plik ISO.

Narzędzie ISOTool utworzy nowy obraz ISO.


Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies