Zdalne zarządzanie

W programie ShadowProtect dostępne są dwa sposoby zdalnego zarządzania agentami kopii zapasowych ShadowProtect:

  • Widok zarządzania — służy do zarządzania kilkoma węzłami. Wyświetla listę węzłów wraz ze stanem kopii zapasowej. (Podobne funkcje oferuje program ShadowControl CMD.) Zawiera opcję wykonania instalacji wypychanej produktu ShadowProtect w węźle.
  • Widok sieci — służy do oddzielnego zarządzania mniejszą liczbą węzłów.

Zdalne zarządzanie wymaga dostępu do tych węzłów przez sieć LAN lub wirtualną sieć prywatną (VPN). Dzięki połączeniu ze zdalnym węzłem przy użyciu jednego z tych narzędzi do zdalnego zarządzania możliwy jest pełny dostęp do funkcji programu ShadowProtect w zdalnym węźle z tej konsoli.


Uwaga: aby możliwe było zarządzanie zdalnym węzłem, wymagane są do niego prawa administratora. Dzięki prawom administratora można zdalnie zarządzać węzłami w programach ShadowProtect Server Edition i ShadowProtect Desktop Edition przy użyciu Widoku zarządzania lub Widoku sieci.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies