Konfigurace aplikace GRE

Ke kontrole a opravě souborů EDB (v případě nutnosti před použitím) se používá několik souborů správy serveru Microsoft Exchange Server (ESEUTILS). Soubory správy serveru Exchange Server je nutné ručně zkopírovat ze složky serveru Exchange Server do složky instalace aplikace GRE (platné pro váš systém), jak je uvedeno níže.

 • V případě aplikace GRE používající verzi ShadowProtect IT Edition zkopírujte soubory do tohoto umístění: <jednotka IT>:\GREUtils
 • V případě aplikace GRE nainstalované v konkrétním počítači zkopírujte soubory do tohoto umístění: <složka instalace aplikace GRE/název složky verze serveru Exchange>

 Výchozí umístění složky instalace aplikace GRE

Toto jsou výchozí umístění složky instalace aplikace GRE:

 • %SystemDrive%:\Program Files\StorageCraft\GRE (výchozí pro aplikaci GRE, pokud máte 64bitovou verzi aplikace Outlook)
 • %SystemDrive%:\Program Files (x86) \StorageCraft\GRE (výchozí pro aplikaci GRE, pokud máte 32bitovou verzi aplikace Outlook)

Toto je výchozí umístění datových souborů:

 • %SystemDrive%:\ProgramData\StorageCraft\GRE (výchozí umístění datových souborů pro 32bitovou i 64bitovou verzi aplikace GRE)


Poznámka: ProgramData je skrytá složka v systémovém svazku, která obsahuje programové datové soubory. Pokud je ve vašem systémovém svazku omezené volné místo, lze tyto datové soubory přesunout z výchozího umístění.


Použití souborů EDB serveru Exchange 2003 s aplikací GRE
Obnovení složek nebo zpráv ze souborů EDB serveru Exchange 2003

1. Z adresáře bin serveru Exchange 2003 Server získejte kopii následujících souborů: 

 • ESEUTIL.exe
 • ESE.dll
 • EXCHMEM.dll
 • JCB.dll
 • EXOSAL.dll


Poznámka: Výchozím umístěním adresáře bin pro server Exchange 2003 je C:\Program Files\Exchsrvr\bin\


2. Uložte kopii souborů do <umístění složky instalace aplikace GRE>\ese2003\.


Použití souborů EDB serveru Exchange 2007 s aplikací GRE
Obnovení složek nebo zpráv ze souborů EDB serveru Exchange 2007

1. Z adresáře bin serveru Exchange 2007 Server získejte kopii následujících souborů:

 • ESEUTIL.exe
 • ESE.dll
 • EXCHMEM.dll
 • JCB.dll


Poznámka: Výchozím umístěním adresáře bin pro server Exchange 2007 je C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\bin\


2. Uložte kopii souborů do <umístění složky instalace aplikace GRE>\ese2007\.

 

Použití souborů EDB serveru Exchange 2010 s aplikací GRE
Obnovení složek nebo zpráv ze souborů EDB serveru Exchange 2010

1. Z adresáře bin serveru Exchange 2010 Server získejte kopii následujících souborů:

 • ESEUTIL.exe
 • ESE.dll
 • EXCHMEM.dll


Poznámka: Výchozím umístěním adresáře bin pro server Exchange 2010 je C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\bin\


2. Uložte kopii souborů do <umístění složky instalace aplikace GRE>\ese2010\.

 

Použití souborů EDB serveru Exchange 2013 s aplikací GRE
Obnovení složek nebo zpráv ze souborů EDB serveru Exchange 2013

1. Z adresáře bin serveru Exchange 2013 Server získejte kopii následujících souborů:

 • ESEUTIL.exe
 • ESE.dll
 • EXCHMEM.dll


Poznámka: Výchozím umístěním adresáře bin pro server Exchange 2013 je C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\bin\


2. Uložte kopii souborů do <umístění složky instalace aplikace GRE>\ese2013\.

 

Další informace

Další informace najdete v článku znalostní báze společnosti Microsoft, „How to use eseutil.exe“ (Jak použít soubor eseutil.exe).

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies