Konfigurace oprávnění serveru Exchange

Nastavení účtů služeb serveru Exchange pro použití s aplikací GRE (volitelné)

Pokud chcete obnovit obsah e-mailů přímo na server Microsoft  Exchange Server, je třeba nakonfigurovat oprávnění pro správu serveru Exchange podle popisu na následujících stránkách:

Nastavení účtu služby serveru Exchange

Alternativní nastavení účtů služeb serveru Exchange

 

 

 

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies