Pochopení uživatelského rozhraní aplikace GRE

Uživatelské rozhraní aplikace GRE umožňuje zobrazit, obnovit a exportovat informace z emailů ze zdrojů, jako jsou soubory EDB serveru Exchange (Exchange 2003 - 2013) nebo připojené soubory bitových kopií zálohy aplikace ShadowProtect

Uživatelské rozhraní se skládá z možností nabídky a informačních oken.

Možnosti nabídky

 • Soubor
  • Otevřít zdrojový soubor EDB
  • Otevřít cíl
  • Exportovat výběr
  • Zobrazit licenční řetězec
  • Ukončit
 • Nástroje
  • Skrýt náhled
  • Zdroj hledání
  • Generovat licenční klíče serveru Exchange 2013
  • Nastavení
 • Nápověda
  • Online nápověda
  • Licencování
  • O programu

Informační okna

 • Výběr zdroje (horní levé a horní prostřední okno)
 • Výběr cíle (dolní levé a dolní prostřední okno)
 • Náhled zprávy (pravé okno)

Výběr zdroje

 • Adresář výběru zdroje (horní levé okno)
 • Výběr zdrojového e-mailu (horní prostřední okno)
 • Náhled zprávy (pravé okno)

Výběr cíle

 • Adresář výběru cíle (dolní levé okno)
 • Výběr cílového e-mailu (dolní prostřední okno)
 • Náhled zprávy (pravé okno)

Přehled uživatelského rozhraní

 

Adresář výběru zdroje

Horní levé okno slouží k výběru zdroje z vybraného souboru EDB.

Procházení adresářového stromu

Procházením tohoto adresářového stromu můžete vybrat složku nebo jednotlivé e-maily:

 

Náhled zprávy
Náhled e-mailu nebo zprávy vybrané ve zdrojovém nebo cílovém okně se zobrazí v pravém okně. Jedná se o okno náhledu:


Zobrazení celých zpráv

Pokud se zobrazí chyba uvedená v poznámce níže, pomocí funkce Export aplikace GRE zobrazíte celou zprávu.


Poznámka: Pokud je text e-mailu příliš rozsáhlý, náhled nezobrazí zprávu. Místo toho se zobrazí následující chyba:

 

Adresář výběru cíle

Dolní levé okno slouží k výběru cíle.

Funguje stejně jako okno výběru zdroje. Výběrem e-mailu nebo zprávy v okně výběru zobrazíte podrobnosti v  okně náhledu cíle. Omezení maximální délky zprávy je stejné pro cílové zprávy i pro zdrojové zprávy.


Poznámka: Pokud je text cílového e-mailu příliš dlouhý, nelze jej zobrazit pomocí exportu. K zobrazení zprávy je nutné použít e-mailového klienta, například Outlook.

 

 

 

 

 

 

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies