Operace obnovení

1.  Přejděte k řetězci bitové kopie zálohy pro požadovaný bod v čase, který chcete obnovit (týká se pouze souborů bitových kopií zálohy aplikace ShadowProtect).

2.  Klikněte pravým tlačítkem na bitovou kopii zálohy a proveďte připojení. Nezapomeňte zahrnout bitové kopie ze stejné úlohy zálohování, které obsahují soubory databáze nebo transakční protokoly. Nepoužívejte ani funkci rychlého připojení, protože bitová kopie musí být zapisovatelná (týká se pouze souborů bitových kopií zálohy aplikace ShadowProtect).

3.  Spusťte aplikaci ShadowProtect GRE a poté přechodem do umístění v připojené bitové kopii a v případě potřeby k cestě k přidružené složce souboru protokolu otevřete zdrojový soubor EDB.

4.  Výběr cíle.

5.  Obnovení.

 

Důležité: Migrace nebo obnovení velkých souborů EDB může trvat dlouho. Pokud chcete zabránit restartování během procesu, ujistěte se, že v položce Aktualizace systému Windows NEJSOU vybrány automatické aktualizace.

Pokud během obnovení klient aplikace GRE ztratí spojení se serverem Exchange Server, bude se pokoušet znovu navázat komunikaci po dobu až 3 hodin a teprve poté ohlásí chybu.

Společnost StorageCraft také doporučuje zakázat „indexování fulltextového hledání“ při migraci velkých souborů EDB, aby se zabránilo chybám sítě během migrace.

 

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies