Nejčastější dotazy k aplikaci ShadowProtect GRE

Nejčastější dotazy


Přidání certifikátu serveru Exchange Server jako důvěryhodného kořenového certifikátu

Certifikát serveru Exchange Server je nutné přidat jako důvěryhodný kořenový certifikát. To lze provést tak, že získáte přístup k poštovní schránce na serveru Exchange Server prostřednictvím aplikace Outlook a naimportujete certifikát serveru Exchange Server.


Chyba souboru ESEUTIL.EXE při obnovení souboru EDB serveru Exchange 2007 nebo 2003

Když se pokusíte obnovit soubor EDB verze 2003 nebo 2007, soubor ESEUTIL.EXE někdy vrátí chybu (i když se soubor DLL poskytnutý společností Microsoft nachází ve stejné složce jako soubor ESEUTIL.EXE). Pokud chcete tento problém opravit, překopírujte soubor JCB.DLL společnosti Microsoft souborem JCB_x86.dll nebo JCB_x64.dll (v závislosti na tom, zda máte soubor ESEUTIL.EXE verze x86 nebo x64), čímž obnovíte soubory EDB verze 2003 nebo 2007. Soubory (JCB_x86.dll a JCB_x64.dll) můžete najít (pokud jsou nainstalovány ve výchozím umístění) zde: C:\Program Files\StorageCraft\GRE nebo C:\Program Files (x86)\StorageCraft\GRE.


Problém s ovladačem připojení – ztráta síťového připojení (připojení v systému Windows)

Pokud připojíte bitovou kopii přes síťové připojení a poté dojde ke ztrátě síťového připojení (například připojení VPN nebo WAN ), je třeba odpojit jednotku s uloženou bitovou kopií, opravit problémy se síťovým připojením a znovu připojit bitovou kopii zálohy jako jednotku. Pokud se zobrazí chyba vstupu/výstupu (například: K této jednotce nelze získat přístup.), pravděpodobně bude třeba restartovat operační systém, aby se zabránilo chybám.

Pokud používáte program VMware Workstation a chcete připojit bitovou kopii zálohy, v případě pokusu o použití složky sdílené v síti v hostitelském počítači (tj. v počítači  používajícím program VMware Workstation) se může vyskytnout problém se síťovým připojením. Ten způsobí stav, během kterého nemohou hostitel ani program VM získat přístup k síti. V síťovém ovladači programu VMware zapojeném do mostu nebo v síťovém podsystému pravděpodobně dochází k problému se  síťovým připojením programu VMware zapojeným do mostu (nikoli s připojením NAT). Pravděpodobně dochází k blokování síťového provozu v programu VM i hostitelském počítači. Pokud pro program VM nakonfigurujete síťové připojení NAT, nedojde k problému a můžete použít složku sdílenou v síti v hostitelském počítači (tj. v počítači používajícím program VMware Workstation) jako cíl pro připojení bitové kopie zálohy.


Nezdaří se připojení zobrazovaných názvů se znaky Unicode k jedné poštovní schránce na serveru MS Exchange Server

Pro připojení k jedné poštovní schránce použijte protokol SMTP / e-mailovou adresu poštovní schránky.


Odstranění obnovených objektů

Můžete odstranit pouze cílové objekty vytvořené v aktuální relaci. Pokud obnovíte zprávu nebo poštovní schránku, zavřete aplikaci GRE a znovu ji otevřete, obnovené objekty budou trvalé. K odstranění objektů je nutné použít myš. Klikněte pravým tlačítkem myši na objekt, který chcete odstranit, a v nabídce klikněte na tlačítko Odstranit.


V zobrazení zdroje jsou uvedeny logicky odstraněné zprávy a složky

Logicky odstraněné zprávy a složky jsou v aplikaci GRE uvedeny v zobrazení zdroje, aby bylo možné je obnovit.


Odchylka dat v případě času UTC (koordinovaný světový čas) oproti místnímu času

Časová razítka dat jsou v databázích serveru Exchange zaznamenána v čase GMT (střední čas). Uživatelské rozhraní místního počítače (a aplikace GRE) jej převádí na místní čas.

 

Překročení délky názvu souboru

Pokud máte mnoho vnořených složek, může dojít k jednomu neobvyklému problému. V operačních systémech společnosti Microsoft nelze vytvořit složky (nebo stromovou strukturu složky/podsložky) s cestou delší než 258 znaků.  Celková délka stromové struktury je 258 znaků (celková délka znaků). Server Exchange vám však umožní použít libovolný požadovaný počet znaků. Pokud dojde k této situaci a pokusíte se o export, může dojít k blokování. Tyto stavy popisují dvě různé chyby.


Poznámka: Maximální délka stromové struktury složky/názvu souboru v systému Microsoft Windows je 258 znaků. Délka úplné cesty libovolné obnovené složky nebo souboru musí být 258 znaků nebo méně. Server Exchange umožňuje v případě délky cesty složky/názvu souboru zprávy použít více než 258 znaků. Pokud se pokusíte exportovat zprávu nebo složku s více než 258 znaky, zobrazí se jedna z následujících chyb:

1. Překročení délky názvu souboru

2. Překročení maximální délky stromové struktury složky/názvu souboru

Pokud se zobrazí jakákoli z těchto chyb, je třeba obnovit data do souboru .pst.

 

Chyba zpětné smyčky ovladače zapojeného do mostu

Pokud používáte program VMware Workstation a chcete připojit bitovou kopii zálohy, v případě pokusu o použití složky sdílené v síti v hostitelském počítači (tj. v počítači používajícím program VMware Workstation) se může vyskytnout problém se síťovým připojením. Ten způsobí stav, během kterého nemohou hostitel ani program VM získat přístup k síti. V síťovém ovladači programu VMware zapojeném do mostu nebo v síťovém podsystému pravděpodobně dochází k problému se síťovým připojením programu VMware zapojeným do mostu (nikoli s připojením NAT). Pravděpodobně dochází k blokování síťového provozu v programu VM i hostitelském počítači. Pokud pro program VM nakonfigurujete síťové připojení NAT, nedojde k problému a můžete použít složku sdílenou v síti v hostitelském počítači (tj. v počítači používajícím program VMware Workstation) jako cíl pro připojení bitové kopie zálohy.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies