Wymagania systemowe oprogramowania GRE

Wymagania systemowe

Program GRE ma następujące minimalne wymagania sprzętowe i programowe:

Składnik
Wymaganie

System operacyjny

  • Windows 7 (wersja 64-bitowa)
  • Windows 8 (wersja 64-bitowa)
  • Windows Server 2008 R2 (wersja 64-bitowa)
  • Windows Server 2012 R2 (wersja 64-bitowa)


Uwaga: programu GRE nie należy instalować na serwerze programu Exchange (dotyczy to również serwera Small Business Server). Ta konfiguracja nie jest obsługiwana.

RAM
Minimum 2 GB, zalecane 4 GB.

Miejsce na dysku
Miejsce wymagane przez program:
Do instalacji programu GRE wymagane jest co najmniej 65 MB miejsca na dysku.

Miejsce na dane:
Wymagane jest miejsce odpowiadające co najmniej 110% miejsca używanego przez wszystkie pliki bazy danych.

Procesor
Jakikolwiek procesor obsługiwany przez zgodne systemy operacyjne. Zastosowanie kilku procesorów przyspieszy pracę.

Inny sprzęt
Do niektórych czynności wymagana jest mysz.

Na przykład:
Aby usunąć przywrócone skrzynki pocztowe lub wiadomości e-mail, należy użyć myszy zamiast klawisza Del na klawiaturze.

Maszyna wirtualna
Maszyn wirtualnych można używać, jeśli spełniają one wymagania systemowe określone powyżej.

Aplikacja
Oprogramowanie StorageCraft GRE wymaga następujących plików (które nie są uwzględnione w instalacji oprogramowania GRE):

  • eseutil.exe
  • ese.dll
  • exchmem.dll
  • jcb.dll (w przypadku przywracania dla systemu Microsoft Exchange 2003 lub 2007)
  • exosal.dll (w przypadku przywracania dla systemu Exchange 2003)

Te pliki można pobrać z programu Exchange i skopiować je do folderu, w którym zainstalowane jest oprogramowanie GRE..


Szczegóły dotyczące konkretnej wersji systemu Exchange można znaleźć w części Konfiguracja oprogramowania GRE.

MAPI
Instalacja 32-bitowej lub 64-bitowej wersji programu Outlook (2007 z dodatkiem SP3 lub nowszej).


Uwaga: oprogramowanie GRE wykorzystuje składniki interfejsu MAPI zainstalowane wraz z programem Outlook (w wersji próbnej lub licencjonowanej).

Licencjonowanie
Zob. część Licencjonowanie.


Ważne: oprogramowanie StorageCraft GRE wymaga aktywnego połączenia z Internetem do wstępnej aktywacji licencji i weryfikacji licencji przy każdym uruchomieniu oprogramowania GRE.


Uwaga: oprogramowanie Microsoft Hyper-V nie obsługuje przekazywania połączenia USB. Uniemożliwia to weryfikację licencji oprogramowania ShadowProtect IT Edition i uniemożliwia uruchomienie oprogramowania GRE z klucza USB wersji IT Edition na komputerze-gościu.

Oprogramowanie Microsoft Exchange
Źródła:
Exchange 2003, 2007, 2010, 2013

Miejsca docelowe:
Pliki PST, Exchange 2003, 2007, 2010 i 2013, możliwość eksportu do plików msg/txt.

Uprawnienia
Użytkownik musi mieć uprawnienia administratora, aby uruchomić oprogramowanie GRE. Kreator GRE Mount Wizard jest zainstalowany wraz z oprogramowaniem GRE w celu zapewnienia, że wszyscy użytkownicy mają możliwość instalacji (uprawnienia z możliwością zapisu) i dezinstalacji obrazów narzędzia ShadowProtect i dostęp do plików EDB. 

Aby przywrócić elementy bezpośrednio do środowiska oprogramowania Exchange, należy mieć uprawniania do odpowiedniej domeny/systemu oprogramowania Exchange.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies