Konfiguracja oprogramowania GRE

Niektóre pliki do zarządzania systemem Microsoft Exchange Server (narzędzia ESEUTILS) służą do sprawdzania i naprawiania plików EDB (przed ich użyciem, jeśli to konieczne). Pliki do zarządzania systemem Exchange Server należy ręcznie skopiować z folderu systemu Exchange Server do folderu, w którym zainstalowano oprogramowanie GRE (odpowiednim dla danego systemu) zgodnie z opisem poniżej.

 • W przypadku oprogramowania GRE działającego z programem ShadowProtect IT Edition należy skopiować pliki do katalogu: <IT drive>:\GREUtils
 • W przypadku oprogramowania GRE zainstalowanego na określonym komputerze należy skopiować pliki do: <folderu instalacji oprogramowania GRE/nazwa folderu z wersją systemu Exchange>

 Domyślne lokalizacje folderu instalacji oprogramowania GRE

Domyślne lokalizacje folderu instalacji oprogramowania GRE:

 • %SystemDrive%:\Program Files\StorageCraft\GRE (domyślny dla oprogramowania GRE w przypadku korzystania z 64-bitowej wersji programu Outlook)
 • %SystemDrive%:\Program Files (x86) \StorageCraft\GRE (domyślny dla oprogramowania GRE w przypadku korzystania z 32-bitowej wersji programu Outlook)

Domyślna lokalizacja plików danych:

 • %SystemDrive%:\ProgramData\StorageCraft\GRE (domyślna lokalizacja plików danych dla wersji 32-bitowej i 64-bitowej oprogramowania GRE)


Uwaga: ProgramData to ukryty folder na dysku systemowym zawierający pliki danych programu. Te pliki danych można przenieść z domyślnej lokalizacji, jeśli na dysku systemowym jest zbyt mało miejsca.


Korzystanie z plików EDB systemu Exchange 2003 z oprogramowaniem GRE
Przywracanie folderów i wiadomości z plików EDB systemu Exchange 2003

1. Wykonaj kopię następujących plików z katalogu bin systemu Exchange 2003 Server: 

 • ESEUTIL.exe
 • ESE.dll
 • EXCHMEM.dll
 • JCB.dll
 • EXOSAL.dll


Uwaga: domyślna lokalizacja katalogu bin dla systemu Exchange 2003 to C:\Program Files\Exchsrvr\bin\


2. Zapisz kopię tych plików w folderze <lokalizacja folderu instalacji oprogramowania GRE>\ese2003\.


Korzystanie z plików EDB systemu Exchange 2007 z oprogramowaniem GRE
Przywracanie folderów lub wiadomości z plików EDB systemu Exchange 2007

1. Wykonaj kopię następujących plików z katalogu bin systemu Exchange 2007 Server:

 • ESEUTIL.exe
 • ESE.dll
 • EXCHMEM.dll
 • JCB.dll


Uwaga: domyślna lokalizacja katalogu bin dla systemu Exchange 2007 to C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\bin\


2. Zapisz kopię tych plików w folderze <lokalizacja folderu instalacji oprogramowania GRE>\ese2007\.

 

Korzystanie z plików EDB systemu Exchange 2010 z oprogramowaniem GRE
Przywracanie folderów lub wiadomości z plików EDB systemu Exchange 2010

1. Wykonaj kopię następujących plików z katalogu bin systemu Exchange 2010 Server:

 • ESEUTIL.exe
 • ESE.dll
 • EXCHMEM.dll


Uwaga: domyślna lokalizacja katalogu bin dla systemu Exchange 2010 to  C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\bin\


2. Zapisz kopię tych plików w folderze <lokalizacja folderu instalacji oprogramowania GRE>\ese2010\.

 

>Korzystanie z plików EDB systemu Exchange 2013 z oprogramowaniem
Przywracanie folderów lub wiadomości z plików EDB systemu Exchange 2013

1. Wykonaj kopię następujących plików z katalogu bin systemu Exchange 2013 Server:

 • ESEUTIL.exe
 • ESE.dll
 • EXCHMEM.dll


Uwaga: domyślna lokalizacja katalogu bin dla systemu Exchange 2013 to C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\bin\


2. Zapisz kopię tych plików w folderze <lokalizacja folderu instalacji oprogramowania GRE>\ese2013\.

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft pt. „How to use eseutil.exe”(Korzystanie z programu eseutil.exe)..

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies