Konfiguracja uprawnień w systemie Exchange

Konfiguracja kont usługi w systemie Exchange do użytku z oprogramowaniem GRE (opcjonalne)

Aby przywrócić zawartość poczty e-mail bezpośrednio do systemu Microsoft  Exchange Server konieczne jest skonfigurowanie uprawnień administracyjnych programu Exchange zgodnie z opisem na następujących stronach:

Konfiguracja konta usługi w systemie Exchange

Alternatywna konfiguracja konta usługi w systemie Exchange

 

 

 

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies