Działania związane z przywracaniem

1.  Nawiguj w łańcuchu obrazów kopii zapasowych do określonego punktu w czasie, który ma być przywrócony (ma zastosowanie wyłącznie do plików obrazów kopii zapasowych programu ShadowProtect).

2.  Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i zainstaluj go. Należy pamiętać, aby uwzględnić wszystkie obrazy z tego samego zadania kopii zapasowej, które zawierają pliki bazy danych i/lub rejestry transakcji. Należy również pamiętać, aby nie używać funkcji Szybka instalacja, ponieważ musi być możliwość zapisywania obrazu (ma zastosowanie tylko do plików kopii zapasowych programu ShadowProtect).

3.  Uruchom aplikację ShadowProtect GRE, a następnie otwórz źródłowy plik EDB, przechodząc do lokalizacji w zainstalowanym obrazie i powiązanej ścieżce rejestru, jeśli to konieczne.

4.  Wybór miejsca docelowego.

5.  Przywracanie.

 

Ważne: migracja lub przywracanie dużych plików EDB może zająć dużo czasu. Aby uniknąć ponownego uruchamiania w trakcie tego procesu, należy upewnić się, że w narzędziu aktualizacji systemu Windows (Windows Update) WYŁĄCZONO automatyczne aktualizacje.

Jeśli klient GRE utraci połączenie z systemem Exhcange Server podczas przywracania, podejmowana będzie próba ponownego przywrócenia komunikacji przez maksymalnie 3 godziny, po czym zgłoszony zostanie błąd.

Firma StorageCraft również zdecydowanie zaleca wyłączenie funkcji indeksowania wyszukiwania pełnotekstowego podczas migracji dużych plików EDB w celu uniknięcia błędów sieciowych podczas migracji.

 

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies