Exchange İzinlerini Yapılandırma

GRE ile birlikte kullanım için Exchange hizmeti hesaplarını kurmak için (İsteğe bağlı)

Bir e-posta içeriğini doğrudan Microsoft  Exchange Server'a geri yüklemek için Exchange yönetim izinlerini sonraki sayfalarda açıklandığı şekilde yapılandırmanız gerekir:

Exchange Hizmeti Hesabı Kurulumu

Alternatif Exchange Hizmeti Hesabı Kurulumu

 

 

 

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies