ShadowProtect GRE SSS

Sık Sorulan Sorular


Güvenilen Kök Sertifika olarak Exchange Server Sertifikası Ekleme

Exchange Server Sertifikası, bir Güvenilen Kök Sertifika olarak eklenmelidir. Bu işlem, Outlook aracılığıyla Exchange Server'daki bir posta kutusuna erişilerek ya da Exchange Server sertifikası içe aktarılarak yapılabilir.


Exchange 2007 ya da 2003 EDB'yi kurtarırken ESEUTIL.EXE hatası alma

ESEUTIL.EXE bazen 2007 ya da 2003 EDB dosyasını kurtarmaya çalıştığınızda hata verir (Microsoft'un sağladığı DLL, ESEUTIL.EXE olarak aynı klasörde olmasına rağmen). Bu sorunu düzeltmek için 2007 ya da 2003 EDB dosyalarını kurtarmak üzere, JCB_x86.dll ya da JCB_x64.dll dosyasını (ESEUTIL.EXE dosyanızın x86 veya x64 sürümü olmasına bağlı olarak) Microsoft JCB.DLL dosyasının üzerine kopyalayın. Dosyalar (JCB_x86.dll ve JCB_x64.dll) (varsayılan konuma yüklenmişse) şu dizinde bulunabilir: C:\Program Files\StorageCraft\GRE veya C:\Program Files (x86)\StorageCraft\GRE.


Bağlama Sürücüsü Sorunu - Ağ Bağlantılarını Kaybetme (Windows Bağlama)

Bir ağ bağlantısı üzerinden imaj bağladıysanız ve sonra ağ bağlantınız kesilirse (örneğin, VPN ya da WAN bağlantısı), söz konusu imajın depolandığı sürücüyü çıkarmanız, ağ bağlantısı sorunlarını düzeltmeniz ve yedek imajı sürücü olarak yeniden bağlamanız gerekir. Bir Giriş/Çıkış hatası görüntülenirse (Örneğin: Sürücüye erişilemiyor), hataları engellemek için işletim sistemini yeniden başlatmanız gerekebilir.

VMware Workstation çalıştırıyorsanız ve bir yedek imajı bağlamak istiyorsanız, ana bilgisayarların (örneğin, VMware Workstation çalıştıran bir bilgisayar) ağ paylaşılan klasörünü kullanmayı denediğinizde bir ağ bağlantısı sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Bu sorun, istemcinin ve VM'nin ağa erişememesi durumuna neden olur. Bir VMware köprülü ağ bağlantısı (NAT değil) büyük olasılıkla, VMware köprülü ağ sürücüsü ya da ağ altsistemiyle ilgili bir soruna sahiptir. Hem VM'den hem de ana bilgisayardan gelen ağ trafiği engellenmiş olarak görünür. VM için bir NAT ağ bağlantısı yapılandırırsanız, bir sorun olmaz ve ana bilgisayarların (örneğin VMware Workstation çalıştıran bir bilgisayar) ağ paylaşılan klasörünü yedek imajı bağlamak için hedef konum olarak kullanabilirsiniz.


Unicode karakterlere sahip görünüm adları MS Exchange Server'da tek bir posta kutusuna bağlanamıyor

Tek bir posta kutusuna bağlanmak için Posta kutusu SMTP/E-posta adresini kullanın.


Geri Yüklenmiş Nesneleri Silme

Yalnızca geçerli oturumda oluşturulmuş olan hedef nesneleri silebilirsiniz. Bir mesajı ya da posta kutusunu geri yüklerseniz, GRE'yi kapatıp yeniden açın, böylece geri yüklenen nesneler kalıcı olur. Nesneleri silmek için fareyi kullanmalısınız. Silinecek nesneye sağ tıklayın ve menüde Sil'e tıklayın.


Geçici silinen mesajlar ve klasörler Kaynak Görüntüsü'nde görünüyor

GRE'de, geçici silinen mesajlar ve klasörler bunları geri yüklemenize imkan tanımak için Kaynak Görüntüsü'nde görünür.


UTC'ye göre Yerel Saat'ten Kaynaklı Tarih Farklılığı

Exchange veritabanlarındaki veri tarih damgaları GMT'ye göre kaydedilir. Yerel makine (ve GRE) kullanıcı arabirimi bunu yerel saate dönüştürür.

 

Dosya Adı Uzunluğu Aşıldı

Özellikle çok fazla iç içe klasörünüz varsa ender görülen bir sorun oluşabilir. Microsoft işletim sistemlerinde 258 karakterden uzun bir yola sahip klasör (ya da klasör/altklasör ağacı) oluşturamazsınız.  Ağacın toplam uzunluğu 258 karakterdir (toplam karakter uzunluğu). Ancak Exchange istediğiniz kadar karakter kullanmanıza izin verir. Bu olursa ve dışa aktarmak isterseniz kilitlenebilir. Bu durumları iki farklı hata tanımlar.


Not: Microsoft Windows maksimum 258 karakterlik klasör/dosya adı ağacı uzunluğuna sahiptir. Geri yüklenmiş bir klasör ya da dosyanın tam yol uzunluğu 258 karakter ya da daha az olmalıdır. Exchange, bir mesajın klasör/dosya yolu uzunluğu olarak 258 karakterden fazlasını kullanmanıza izin verir. 258 karakterden uzun bir mesajı ya da klasörü dışa aktarmayı denediğinizde aşağıdaki hatalardan birini görürsünüz:

1. Dosya adı uzunluğu aşıldı

2. Maksimum klasör/dosya adı ağacı uzunluğu aşıldı

Bu hatalardan birini görürseniz, verileri bir .pst dosyasına geri yüklemeniz gerekir.

 

Köprülü Sürücü Geridöngü Hatası

VMware Workstation çalıştırıyorsanız ve bir yedek imajı bağlamak istiyorsanız, ana bilgisayarların (örneğin, VMware Workstation çalıştıran bir bilgisayar) ağ paylaşılan klasörünü kullanmayı denediğinizde bir ağ bağlantısı sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Bu sorun, istemcinin ve VM'nin ağa erişememesi durumuna neden olur. Bir VMware Köprülü ağ bağlantısı (NAT değil) büyük olasılıkla, VMware köprülü ağ sürücüsü ya da ağ altsistemiyle ilgili bir soruna sahiptir. Hem VM'den hem de ana bilgisayardan gelen ağ trafiği engellenmiş olarak görünür. VM için bir NAT ağ bağlantısı yapılandırırsanız, bir sorun olmaz ve ana bilgisayarların (örneğin, VMware Workstation çalıştıran bir bilgisayar) ağ paylaşılan klasörünü yedek imajı bağlamak için hedef konum olarak kullanabilirsiniz.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies