Používání nástroje ISOTool

Součástí aplikace ShadowProtect 5 je i aktualizovaný nástroj ISOTool. V nové verzi můžete:

 • Vypalovat bitové kopie ISO na disk (včetně disků CD, DVD a Blu-ray).
 • Připojovat a odpojovat bitové kopie ISO.
 • Vytvářet soubory ISO na discích CD. Využít funkci pro vytváření bitových kopií ISO k modifikaci existující bitové kopie ISO a změny ukládat do nového souboru ISO.

Jak používat nástroj ISOTool:

Poznámka: Systém Windows 2000 nástroj ISOTool nepodporuje.

Ke spuštění nástroje ISOTool využijte některou z následujících možností:

Start/Všechny programy/StorageCraft/ISOTool.exe

nebo

C:\Program Files (x86)\StorageCraft\ShadowProtect\ISOTool.exe.

Poznámka: V obou případech klikněte pravým tlačítkem myši na soubor ISOTool.exe a vyberte možnost Spustit jako správce.

Nástroj obsahuje pět záložek:

 • Vypálit disk
 • Kopírovat disk
 • Připojit soubor ISO
 • Odpojit soubor ISO
 • Vytvořit soubor ISO

Pokyny k příslušným funkcím naleznete v jednotlivých záložkách. Záložka Vytvořit soubor ISO obsahuje i další kroky.

Vytvořit soubor ISO

Poznámka: S pomocí této možnosti lze vytvořit pouze nespustitelné datové disky.

Jak vytvořit nový soubor ISO:

 1. Dvakrát klikněte na výchozí název „Můj soubor ISO“ a zadejte jiný název.
 2. V rozevírací nabídce Typ disku v pravém dolním rohu vyberte velikost, jakou má nově vytvořená bitové kopie mít. Rozsah velikostí může spadat do rozmezí od 700 MB do 128 GB na dvojvrstvém disku Blu-ray.
 3. Po kliknutí na Přidat soubory budete moci vyhledat a vybrat jeden nebo více souborů.
 4. Po kliknutí na Přidat adresář budete moci vybrat složku, kterou si přejete do souboru ISO zahrnout.
  Poznámka: Nástroj ISOTool příjme vždy pouze jednu složku, přestože můžete vybírat více složek najednou.
 5. Chcete-li odstranit nežádoucí složku nebo soubor, označte je a klikněte na Odstranit.
 6. Zadejte název souboru ISO.
 7. Klikněte na Procházet a vyberte cíl nového souboru ISO.
 8. Volitelné: Zaškrtněte možnost Použít vypalovačku, čímž výsledný soubor ISO odešlete na prázdný disk umístěný v jednotce.
 9. Klikněte na Vytvořit soubor ISO.

Nástroj ISOTool vytvoří novou bitovou kopii ISO.


Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies