Používání aplikace ShadowProtect IT Edition

Společnost StorageCraft nabízí software ShadowProtect IT Edition a ShadowProtect IT Edition PRO. Oba tyto produkty:

  • Poskytují služby zálohování a obnovování svazků.
  • Lze je spouštět z klíče USB od společnosti StorageCraft.
  • Používají model ročního předplatného.
  • Při zálohování či obnovování svazku neinstalují na systém žádný software.

Verze IT Edition PRO se liší tím, že obsahuje software ShadowProtect Granular Recovery for Exchange. Tato aplikace IT Edition GRE slouží k obnovování poštovních schránek, složek a zpráv ze záloh neomezeného počtu serverů Exchange.

Tato část obsahuje následující témata:

Tato témata se vztahují na obě verze aplikace IT Edition. Na software GRE se vztahuje vlastní ShadowProtect Granular Recovery for Exchange, která popisuje jeho používání.


Poznámka: Používání aplikace ShadowProtect IT Edition se řídí licenční smlouvou pro techniky (Technician License Agreement, TLA) aplikace ShadowProtect. Než začnete software používat, přečtěte si celou licenční smlouvu TLA (navštivte adresu http://www.storagecraft.com/legal).

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies