Spuštění záchranného prostředí Recovery Environment

Záchranné prostředí Recovery Environment se načte automaticky, pokud systém spustíte z:

 • Klíče USB s aplikací ShadowProtect IT Edition.
 • Disku CD s produktem ShadowProtect, který obsahuje záchranné prostředí Recovery Environment.
 • Vlastního disku CD nebo klíče USB vytvořených s pomocí programu Vytvoření záchranného prostředí Recovery Environment (REBuilder), který je k dispozici ke stažení.

Než záchranné prostředí Recovery Environment spustíte, ujistěte se, že váš systém splňuje minimální Požadavky.


Poznámka:  Soubory VHDX uložené na zařízení NETGEAR jsou formátu GPT. Neobsahují ale dva skryté svazky, které jsou třeba pro připojení svazku VHDX přímo k virtuálnímu počítači. Řiďte se proto pokyny uvedenými v kroku 12, který se týká inicializace disku jako systémového disku typu GPT, a budete tak moci obnovit soubor VHDX zařízení NETGEAR na svazek ve virtuálním počítači.

Jak načíst záchranné prostředí StorageCraft Recovery Environment

 1. Je-li řetězec s bitovými kopiemi zálohy, který má být obnoven, umístěn na jednotce USB, připojte tuto jednotku k počítači.
 2. Do portu USB připojte klíč USB s aplikací IT Edition nebo do počítače vložte disk CD či klíč USB se záchranným prostředím Recovery Environment.
 3. Restartujte počítač.


  Poznámka: Aby počítač prováděl spouštění z jednotky USB nebo z disku CD, bude možná třeba modifikovat možnosti spouštění.

 4. Vyberte jazyk, který si přejete použít. Výchozím jazykem je angličtina.
 5. (Volitelné) V dialogovém okně Podpora sítě klikněte na Ano, čímž spustíte práci se sítí. Např. záchranné prostředí Recovery Environment může připojení k síti použít v případě, že budete chtít přistupovat k souborům s bitovými kopiemi uloženým na jiném zařízení v síti nebo na toto umístění soubory ukládat.
            Poznámka: Podrobné informace naleznete v části Používání nástroje Network Configuration Utility.

6. Vyberte časové pásmo. Klikněte na OK.
 
Pokud záchranné prostředí Recovery Environment nedetekuje žádné inicializované disky, zobrazí dialogové okno Inicializovat disky se seznamem dostupných disků. V opačném případě přejděte až na konec.


7. Vyberte disk(y), které si přejete inicializovat. Musíte inicializovat alespoň jeden disk, na kterém se bude nacházet systémový/spouštěcí svazek.
 
8. Klikněte na Inicializovat. Záchranné prostředí Recovery Environment zobrazí dvě možnosti: MBR nebo GPT.
 

 
9. Chcete-li použít MBR, klikněte na možnost Inicializovat jako disk typu MBR. Záchranné prostředí Recovery Environment zobrazí přednastavený podpis disku:
 

 
10. Klikněte na OK. Záchranné prostředí Recovery Environment znovu zobrazí dialogové okno Inicializovat.
11. Klikněte na Zavřít. Záchranné prostředí Recovery Environment zobrazí hlavní obrazovku. Přejděte na konec.
12. Chcete-li použít GPT, klikněte na možnost Inicializovat jako disk typu GPT a záchranné prostředí Recovery Environment zobrazí přednastavený podpis a možnosti rozložení disku:
 

 
Disk typu GPT nabízí následující tři možnosti:

 • Systémový disk Windows – vyberete-li tuto možnost, bude disk naformátován jako spustitelný/systémový.
  Poznámka: Pokud si přejete disk typu GPT používat jako systémový svazek se základní deskou s rozhraním UEFI, musíte možnost Systémový disk zvolit již v tuto chvíli. Tato možnost nainstaluje nutné skryté komponenty, které z něj učiní spouštěcí svazek. Bez těchto komponent nebude možné svazek spustit. Tyto komponenty nelze nainstalovat později s pomocí možností Mapy disků, které jsou pro disk typu GPT k dispozici.
 • Datový disk Windows – vyberete-li tuto možnost, bude disk naformátován pro datové svazky. Budete-li chtít změnit konfiguraci datového svazku později, můžete použít možnosti oddílu v záložce Mapa disků nebo v Průvodci obnovením.
 • Prázdný disk – vyberete-li tuto možnost, bude disk inicializován jako disk typu GPT, nebude na něm ale vytvořen žádný oddíl. Oddíly budete moci vytvořit později s pomocí záložky Mapa disků nebo Průvodce obnovením. Tuto možnost lze použít v případech, kdy není známá skutečná potřebná velikost oddílu, na kterém má obnovení proběhnout. Ani v tomto případě ale nelze z disku typu GPT inicializovaného jako Prázdný disk vytvořit s pomocí Mapy disků disk spustitelný.

Poznámka: Aby bylo možné spouštět systémový disk typu GPT, musí systém obsahovat firmware UEFI.

13. Poté, co vyberete typ rozložení disku, klikněte na OK. Záchranné prostředí Recovery Environment zobrazí hlavní obrazovku:

 

 
Tato obrazovka je podobná nainstalované verzi aplikace ShadowProtect. Chcete-li provést tyto úlohy aplikace ShadowProtect, nahlédněte do části Informace o uživatelském rozhraní v Uživatelské příručce aplikace ShadowProtect.)

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies