Informace o uživatelském rozhraní

Jakmile disk inicializujete, zobrazí se obrazovka záchranného prostředí Recovery Environment:

 Na této hlavní obrazovce se nachází tři části:

  • Panel nabídek – umístěný v horní části obrazovky. Panel nabídky zajišťuje přístup k dalším nástrojům pro práci se svazky.
  • Úlohy – umístěny na levé straně obrazovky. Panel úloh je navigační panel, který poskytuje přístup k informacím, nástrojům a průvodcům různými činnostmi.
  • Hlavní dialogové okno – umístěno ve středu obrazovky. Karty nabízí tři záložky a jeho obsah se mění dle toho, která záložka je aktivní.

Tři Karty hlavního dialogového okna:

  • Průvodci – spustí Průvodce zálohováním, obnovením nebo soubory.
  • Mapa disků – poskytuje nástroje pro práci s oddíly, jejichž funkčnost se podobá nástroji Správa disků systému Windows.
  • Správce úloh – zobrazuje stav aktivní úlohy. Podrobnosti o úloze zobrazíte kliknutím na Zobrazit podrobnosti. Chcete-li přerušit aktivní úlohu, klikněte na Storno.

Ve výchozím nastavení je zobrazena záložkaPrůvodci.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies