Načítání ovladačů

Záchranné prostředí Recovery Environment umožňuje dynamicky načítat ovladače úložných zařízení nebo sítě tak, aby mohlo přistupovat k novému nebo odlišnému hardwaru.

Poznámka: Tyto ovladače používá pouze záchranné prostředí Recovery Environment, nikoli obnovený systémový svazek. Vzhledem k tomu, že je záchranné prostředí Recovery Environment 32bitová aplikace, musí být tyto ovladače též 32bitové. Ověřte, že jsou přidané soubory ovladačů opravdu 32bitové, protože někteří výrobci hardwaru 32bitové a 64bitové verze jasně nerozlišují.

Jak dynamicky načíst ovladač

  1. Klikněte na možnost Načíst ovladače v nabídce Nástroje záchranného prostředí Recovery Environment. Zobrazí se dialogové okno Načíst ovladače:
  2. Kliknutím na možnost Přidat cestu vyhledejte požadovaný soubor INF. Tento proces přidávání cest opakujte, dokud nebudou přidány všechny potřebné soubory INF.
    Ovladače lze v seznamu přetahovat nahoru a dolů, čímž určíte jejich prioritu.
  3. Kliknutím na Načíst okamžitě načtete všechny ovladače v seznamu.

Záchranné prostředí Recovery Environment načte ovladač(e) a poskytne přístup k zařízení(m) nebo síti/sítím.

Důležité: Záchranné prostředí Recovery Environment – Windows (REWIND) vytvořené programem REBuilder nyní nepodporuje standard iSCSI.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies