Používání nástroje Network Configuration Utility

Nástroj Network Configuration Utility (NCU) slouží ke konfiguraci síťové karty (NIC) systému, nastavení protokolu TCP/IP a informací o doméně, které budou použity v záchranném prostředí Recovery Environment.

Poznámka: Aplikace PE Network Manager poskytuje komplexní sadu možností sítě. Ve většině situací lze ale záchranné prostředí Recovery Environment používat s výchozím nastavením.

Jak specifikovat nastavení síťové karty

 1. Nástroj otevřete kliknutím na možnost Konfigurace sítě v nabídce Nástroje.
 2. Z rozevírací nabídky vyberte vhodný adaptér sítě Ethernet.
  V případě potřeby vyberte preferovanou rychlost spojení adaptéru a specifikujte jeho adresu MAC.
 3. Modifikujte nastavení adaptéru v rozhraní nástroje NCU. Dostupná nastavení:
  Nastavení IP adresy: Tlačítko v horní části tohoto dialogového okna slouží k přepínání mezi následujícími možnostmi:
           Získat IP adresu automaticky: Získá nastavení po kliknutí na OK nebo Použít.
           Použít statickou IP adresu: Zadejte IP adresu, masku podsítě a výchozí bránu. Kliknutím na tlačítko Více [...] budete moci v případě potřeby specifikovat IP adresy a brány.
  Nastavení DNS a WINS: Tato tlačítka slouží k přepínání mezi dynamickým a statickým nastavením. Kliknutím na tlačítko Více [...] budete moci specifikovat dvě nebo více IP adres pro prostředí DNS či WINS.
  Identifikace sítě: Kliknutím na možnost Počítač budete moci specifikovat název počítače, pracovní skupinu a příponu primárního serveru DNS. Kliknutím na Nastavit konfiguraci přijmete.

Poznámka: Chcete-li jako zdroj či cíl souborů s bitovými kopiemi zálohy použít síťový prostředek, doporučuje společnost StorageCraft používat kabelové připojení, přestože aplikace PE Network Manager podporuje konfiguraci Wi-Fi.

Jak specifikovat mapování jednotek a sdílení

 1. Kliknutím na možnost Síťové jednotky budete moci konfigurovat mapování jednotek a sdílení souborů.
 2. Z rozevírací nabídky Písmeno jednotky vyberte písmeno.
 3. Kliknutím na Procházet síť budete moci vyhledat online zařízení:

  a. Do pole Název domény/serveru zadejte název a klikněte na Přidat. Nástroj NCU prohledá síť, najde v zadané doméně nebo počítači veškeré prostředky a zobrazí je v dialogovém okně Prostředky.
  b. Kliknutím na tlačítko Rozbalit zobrazíte všechny dostupné prostředky v zadané doméně nebo počítači.
  c. Po výběru prostředku se automaticky vyplní pole Cesta.
  d. (Volitelné) Kliknutím na Odstranit odstraníte všechny síťové prostředky z vybrané domény nebo serveru uvedené v okně Prostředky.
 4. Zadejte přihlašovací údaje potřebné pro přístup k síťovému prostředku.
 5. Klikněte na Připojit. Záchranné prostředí Recovery Environment se připojí k jednotce a zmapuje ji.

Další možnosti nástroje NCU

Nástroj NCU obsahuje mnoho dalších možností, které společnost StorageCraft nyní nepodporuje. Další informace o těchto možnostech naleznete na webu PENetwork.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies