Obnovení systémového svazku

Primárním účelem záchranného prostředí Recovery Environment je provádět obnovení systémového svazku. Průvodce obnovením záchranného prostředí Recovery Environment podporuje dva typy obnovení systémového či spouštěcího svazku:

Obnovení svazku v jediné operaci
Tato metoda umožňuje provést obnovení systémového svazku z vybraného souboru s bitovou kopií zálohy v rámci jediné operace.
Poznámka: Záchranné prostředí Recovery Environment pro systém Windows lze použít k obnovení ze souboru s bitovou kopií ve formátu VHD/VHDX. Multiplatformní záchranné prostředí Recovery Environment CrossPlatform podporuje pouze obnovení ze souborů s bitovými kopiemi typu .SPF a .SPI, nikoli ze souborů ve formátech VHD nebo VHDX.

Práce se svazkem HSR
Práce se svazkem HSR v záchranném prostředí Recovery Environment rozdělí proces obnovení svazku do několika fází. Tento postup je užitečný při obnově velkých svazků – což je proces, který může trvat i několik dnů.

Poznámka: Přes svou podobnost s funkcí HSR aplikace ImageManager je HeadStart Restore v záchranném prostředí Recovery Environment manuální proces. Nástroj HSR v aplikaci ImageManager je automatizovaný. Verze dostupná v záchranném prostředí Recovery Environment vyžaduje k zachycení a použití nejnovějších změn zálohovaného svazku restart, použití Průvodce zálohováním a Průvodce obnovením. Teprve poté svazek finalizuje. Verze nástroje HSR v záchranném prostředí Recovery Environment ale nevyžaduje licenci.

Podporované velikosti sektorů

Dnešní pevné disky a disky SSD jsou dodávány s fyzickými sektory o velikosti 4 096 bajtů. Většina podporuje logické sektory o velikosti 512 bajtů. (Tyto disky jsou často označovány jako 512e (zkratka pro „emulaci sektorů o velikosti 512 bajtů“).) Aplikace ShadowProtect podporuje sektory o velikosti 4 096 bajtů i 512 bajtů.

Pokud by došlo k neobvyklé situaci, kdy je třeba provést obnovu oddílu/svazku s určitou velikostí sektorů na jinou velikost sektorů:

 • 512 bajtů na sektor  -> 4 096 bajtů na sektor,
 • 4 096 bajtů na sektor  ->   512 bajtů na sektor.

Pokud aplikace ShadowProtect objeví různě veliké sektory, zobrazí během obnovy chybovou zprávu. Chcete-li tomuto problému předejít, naformátujte cílovou jednotku tak, aby velikost jejích logických sektorů odpovídala zdrojovému svazku.

Obnovení systémových/spouštěcích svazků systému Windows 8.x prostřednictvím Zabezpečeného spouštění v rozhraní UEFI

Zabezpečené spouštění v současnosti podporuje mnoho počítačů. Jedná se o funkci ochrany proti malwaru, která je k dispozici v rozhraní UEFI. Zabezpečené spouštění zajišťuje, aby se systém spouštěl pouze z bezpečného operačního systému. Mnoho bezpečných operačních systémů ale funkci Zabezpečené spouštění nepodporuje. V současnosti podporují funkci Zabezpečené spouštění pouze následující operační systémy Windows:

 • Windows 8.1,
 • Windows Server 2012 R2,
 • Windows 8,
 • Windows Server 2012.

Starší operační systémy včetně Windows 7, Vista a Windows XP funkci Zabezpečené spouštění nepodporují (a tím pádem ji není třeba povolit).

Kromě toho existuje i mnoho dalších bezpečných operačních systémů a spouštěcích prostředí, které funkci Zabezpečené spouštění nepodporují. Mezi takové patří i záchranné prostředí ShadowProtect Recovery Environment pro systém Windows i multiplatformní záchranné prostředí Recovery Environment CrossPlatform.

Záchranné prostředí ShadowProtect Recovery Environment pro systém Windows lze spustit na počítači s rozhraním UEFI, pouze pokud:

 • Rozhraní UEFI funkci Zabezpečené spouštění nepodporuje nebo tato funkce není povolená.
 • Rozhraní UEFI je spuštěno v Režimu kompatibility se systémem BIOS. (Tento režim je často označován jako CMS.)

Prostředí ShadowProtect CrossPlatform podporuje namísto Režimu kompatibility se systémem BIOS (CMS) spouštění v nativním režimu UEFI (se zakázanou funkcí Zabezpečené spouštění). Je-li funkce Zabezpečené spouštění povolená, nedojde ke spuštění.

Chcete-li kterékoli ze záchranných prostředí Recovery Environment spustit, dočasně funkci Zabezpečené spouštění zakažte. Postupujte následovně:

 1. Spusťte systém tak, aby se zobrazila obrazovka pro správu rozhraní UEFI.
 2. Je-li k dispozici funkce Zabezpečené spouštění A je-li povolena, dočasně ji zakažte. (Některé systémy tuto možnost označují jako „spuštění UEFI“. Ověřte tuto možnost v dokumentaci systému.)
 3. Změňte pořadí spouštěcích zařízení tak, aby se spouštění nejdříve provádělo z disku CD nebo DVD.
 4. Spouštíte-li multiplatformní záchranné prostředí ShadowProtect Recovery Environment CrossPlatform, stačí systém restartovat a multiplatformní prostředí CrossPlatform se spustí.
 5. Spouštíte-li záchranné prostředí ShadowProtect Recovery Environment pro systém Windows, ověřte, že je povolena možnost provést spouštění do Režimu kompatibility se systémem BIOS (někdy označován jako CMS).
  Poznámka: Některé systémy s rozhraním UEFI zobrazují ten samý disk CD či DVD dvěma způsoby – jednou s předponou „UEFI:“ a jednou bez ní. Chcete-li na těchto systémech provést spuštění do Režimu kompatibility se systémem BIOS, vyberte disk CD nebo DVD, který tuto předponu uvedenu NEMÁ.
 6. Pokračujte v provádění obnovy svazku.
 7. Po obnovení znovu proveďte spuštění tak, aby se zobrazila obrazovka UEFI, a funkci Zabezpečené spouštění znovu povolte (je-li třeba). 
 8. Pokračujte ve spouštění obnoveného systému.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies