Připojení souboru s bitovou kopií zálohy

Průvodce prozkoumáním bitové kopie zálohy v záchranném prostředí Recovery Environment vás provede procesem připojení souboru s bitovou kopií zálohy, který pak budete moci procházet a obnovovat z něj soubory a složky.

Poznámka: Informace o typech připojení naleznete v části Možnosti připojení souboru s bitovou kopií zálohy.

Jak obnovit soubory a složky

 1. Průvodce prozkoumáním zálohy otevřete provedením některé z následujících činností:
  • V záložce Průvodci klikněte na možnost Průvodce procházením nebo obnovou souborů.
  • V nabídce Úlohy klikněte na Prozkoumat bitovou kopii zálohy.
 2. Na stránce Název souboru s bitovou kopií zálohy vyhledejte soubor s bitovou kopií, který si přejete prohledat, a klikněte na Další.
  Poznámka: Je-li soubor zašifrovaný, zadejte příslušné heslo.
 3. (Podmíněně) Na stránce Závislosti bitové kopie zálohy ponechejte vybranou příslušnou bitovou kopii bodu v čase nebo vyberte jinou.
  Poznámka: Záchranné prostředí Recovery Environment zobrazí stránku Závislosti pouze v případě, že jste k prozkoumání vybrali přírůstkovou bitovou kopii (.spi).
 4. Na stránce Možnosti prozkoumání můžete vybírat z následujících možností:

  Přiřadit následující
  písmeno jednotky
  Připojí bitovou kopii zálohy jako vybrané písmeno jednotky.

  Připojit do následující
  prázdné složky NTFS
  Připojí bitovou kopii zálohy jako přípojný bod. Musíte specifikovat, jakým způsobem si přejete podsložku přípojného bodu pojmenovat:

  • Čas/datum: Jako název podsložky použije datum a čas vytvoření bitové kopie zálohy (např. 7-12-2008 10.19.24 AM).
  • Název souboru: Jako název podsložky použije název souboru s bitovou kopií zálohy (např. E_VOL b001).
  • Vlastní: Umožňuje specifikovat vlastní název podsložky.

  Připojit zálohu
  pouze pro čtení
  Bitovou kopii zálohy připojí v režimu pouze pro čtení. Chcete-li svazek připojit pro čtení i zápis, zrušte zaškrtnutí této možnosti. Poté budete moci měnit obsah – přidávat, upravovat nebo mazat soubory či složky – a změny ukládat. Při odpojování svazku se nástroj dotáže, zda si přejete změny uložit a soubor pojmenovat. Nástroj změny uloží jako nový soubor, čímž je zachová.
  Poznámka: Nástroj nikdy nemění původní soubor se zálohou.

 5. Na stránce Shrnutí informací průvodce zkontrolujte informace o připojení a klikněte na Dokončit.

Nástroj připojí soubor s bitovou kopií zálohy, poté automaticky spustí okno Průzkumníka a zobrazí obsah připojeného svazku.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies