Používání Nástroje pro převod bitových kopií

S pomocí Nástroje pro převod bitových kopií lze:

  • Změnit nastavení komprese u existující bitové kopie.
  • Změnit nastavení šifrování u existující bitové kopie.
  • Rozdělit bitovou kopii na více souborů (rozložená sada), kde má každý soubor definovanou maximální velikost. Tato možnost je užitečná při umisťování souborů s bitovými kopiemi na disky CD, DVD nebo Blu-Ray.
  • Konsolidovat soubor se základní bitovou kopií a veškeré soubory s přírůstkovými zálohami do nového souboru se základní bitovou kopií.
  • Převést existující soubory s bitovými kopiemi do formátu .vmdk nebo .vhd, aby je bylo možno používat ve virtuálním prostředí.

Další podrobnosti naleznete v části Nástroj Image Conversion Tool v Uživatelské příručce aplikace ShadowProtect.

Mezi běžné úlohy Nástroje pro převod bitových kopií v záchranném prostředí Recovery Environment patří:

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies