Práce se svazkem HSR

Funkce HeadStart Restore (HSR) slouží k vytvoření záložního svazku pro pozdější obnovení v případě selhání. Vytvořený svazek HSR můžete udržovat aktuální s pomocí přírůstkových aktualizací. Funkce HSR obvykle slouží pro práci s velkými svazky, protože její použití značně zkrátí čas nutný k provedení úplného obnovení. Zkracuje též čas potřebný k uvedení poškozeného serveru zpět do stavu online.

Poznámka: Funkci HSR obsahuje též aplikace ImageManager. Mezi oběma funkcemi jsou ale významné rozdíly. Funkce HSR v aplikaci ImageManager:

  • Funguje jako automatizovaný proces s cílem aktualizovat svazky HSR.
  • Pracuje pouze s virtuálními svazky.

Funkce HSR v záchranném prostředí Recovery Environment:

  • Vyžaduje manuální aktualizace svazku HSR.
  • Každá aktualizace vyžaduje odstavení systému a spuštění záchranného prostředí Recovery Environment.
  • Pracuje pouze s fyzickými svazky.

Funkci HSR záchranného prostředí Recovery Environment lze používat k následujícím činnostem:

 

 

 

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies