Jak działa ShadowProtect

Oprogramowanie ShadowProtect służy do tworzenia plików obrazu kopii zapasowej, które są dokładnym odwzorowaniem woluminu komputera z określonego momentu. Nie jest to standardowa kopia plików woluminu, ale kopia woluminu sektor po sektorze. Jeżeli zajdzie potrzeba odzyskania danych, można zamontować plik obrazu kopii zapasowej (za pomocą narzędzia ShadowProtect Mount) i przejrzeć jego zawartość, tak jak w przypadku zwykłego woluminu. Można następnie odzyskać konkretne pliki i foldery z obrazu bądź przywrócić cały wolumin do punktu w czasie, w którym obraz kopii zapasowej został utworzony.

Dwa główne zadania oprogramowania ShadowProtect:

Obsługiwane są różne Pliki obrazu backupu.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies