Using ShadowProtect IT Edition

Firma StorageCraft udostępnia zarówno wersję ShadowProtect IT, jak i ShadowProtect IT PRO. Te dwa produkty:

  • służą do tworzenia kopii zapasowych woluminów i ich przywracania,
  • są uruchamiane z karty pamięci USB StorageCraft,
  • są oferowane w modelu subskrypcji rocznej,
  • nie wymagają instalacji oprogramowania na komputerze do tworzenia kopii zapasowej woluminu ani jego przywracania.

Wersja IT PRO różni się tym, że zawiera również oprogramowanie ShadowProtect Granular Recovery for Exchange. Pozwala ono odzyskiwać skrzynki pocztowe, foldery i wiadomość z kopii zapasowych serwera Exchange z nieograniczonej liczby serwerów.

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

Tematy te dotyczą obu wersji IT. Oprogramowanie GRE ma własny ShadowProtect Granular Recovery for Exchange, w którym opisano korzystanie z tego pakietu.


Uwaga: użytkowanie wersji ShadowProtect IT podlega postanowieniom umowy licencyjnej technika-użytkownika oprogramowania ShadowProtect (TLA). Przed przystąpieniem do użytkowania oprogramowania należy zapoznać się z pełną treścią umowy TLA (dostępna w witrynie http://www.storagecraft.com/legal).

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies