Zrozumienie interfejsu użytkownika

Po zainicjowaniu dysku wyświetlany jest ekran oprogramowania Recovery Environment:

 Ekran główny jest podzielony na trzy obszary:

  • Pasek menu — znajduje się na górze ekranu. pasek menu umożliwia dostęp do dodatkowych narzędzi przeznaczonych do pracy z woluminami.
  • Tasks (Zadania) — znajduje się po lewej stronie ekranu. Panel zadań jest elementem nawigacyjnym pozwalającym na dostęp do informacji, narzędzi i kreatorów.
  • Główne okno dialogowe — znajduje się pośrodku ekranu. Zakładki ma trzy karty, a zawartość okna dialogowego zmienia się w zależności od aktywnej karty.

Trzy Zakładki dostępne w głównym oknie dialogowym:

  • Wizards (Kreatory) — służy do uruchamiania kreatorów Backup Wizard (Kreator tworzenia kopii zapasowej), Restore Wizard Wizard (Kreator przywracania) lub Browse or Restore Files Wizard (Kreator przeglądania lub przywracania plików).
  • Disk Map (Mapa dysków) — służy do uruchamiania narzędzi partycjonowania pełniących tę samą funkcję, co narzędzie Zarządzanie dyskami systemu Windows.
  • Task Manager (Menedżer zadań) — służy do wyświetlania stanu aktywnego zadania. Aby wyświetlić szczegóły zadania, kliknij pozycję Show Details (Pokaż szczegóły). Aby przerwać aktywne zadanie, kliknij pozycję Cancel (Anuluj).

Domyślnie wyświetlaną kartą jest Wizards (Kreatory).

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies