Loading Drivers

Oprogramowanie Recovery Environment umożliwia dynamiczne ładowanie sterowników urządzeń pamięci masowej lub urządzeń sieciowych, tak aby można było uzyskać dostęp do nowego lub niestandardowego sprzętu.

Uwaga: sterowniki są wykorzystywane tylko przez oprogramowanie Recovery Environment. Nie są używane w przywróconym woluminie systemowym. Ponieważ oprogramowanie Recovery Environment jest aplikacją 32-bitową, sterowniki muszą być w wersji 32-bitowej. Należy sprawdzić, czy pliki sterowników są rzeczywiście w wersji 32-bitowej, ponieważ niektórzy producenci sprzętu nie oznaczają wyraźnie wersji 32-bitowych i 64-bitowych.

Dynamiczne ładowanie sterowników

  1. W oprogramowaniu Recovery Environment z menu Tools (Narzędzia) wybierz pozycję Load Drivers (Załaduj sterowniki). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Load Driver (Ładowanie sterowników):
  2. Kliknij przycisk Add Path (Dodaj ścieżkę), aby znaleźć żądany plik INF. Powtórz powyższą czynność, aby dodać wszystkie potrzebne pliki INF.
    Klikaj sterowniki i przeciągaj je w górę lub w dół listy, aby określić ich priorytet.
  3. Kliknij przycisk Load (Załaduj), aby bezzwłocznie załadować wszystkie sterowniki znajdujące się na liście.

Po załadowaniu sterowników użytkownik uzyska dostęp do odpowiednich urządzeń lub sieci.

Ważne: wersja oprogramowania Recovery Environment - Windows (REWIND) tworzona przez narzędzie REBuilder aktualnie nie obsługuje protokołu iSCSI.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies