Przywracanie woluminu systemu

Podstawowy zadaniem oprogramowania Recovery Environment jest przywracanie woluminów systemowych. Kreator Restore Wizard (Kreator przywracania) oprogramowania Recovery Environment obsługuje dwa sposoby przywracania woluminów systemowych lub rozruchowych:

Restore a Volume in One Operation
Metoda ta pozwala przywrócić wolumen systemowy z wybranego pliku obrazu kopii zapasowej w jednej operacji.
Uwaga: do przywracania z plików obrazu w formacie VHD/VHDX należy użyć oprogramowania Recovery Environment for Windows. Oprogramowanie Recovery Environment CrossPlatform umożliwia przywracanie tylko z plików obrazu .SPF i .SPI. Nie obsługuje plików w formacie VHD lub VHDX.

Working with an HSR Volume
Funkcja Working with an HSR Volume z oprogramowania Recovery Environment umożliwia podział procesu przywracania woluminu na kilka etapów. Jest to przydatne w przypadku przywracania dużych woluminów, gdzie cały proces może potrwać kilka dni.

Uwaga: mimo podobieństwa do funkcji ImageManager HSR funkcja HeadStart Restore z oprogramowania Recovery Environment jest realizowana ręcznie. Funkcja ImageManager HSR jest zautomatyzowana. Wersja z oprogramowania Recovery Environment wymaga ponownego uruchomienia oraz użycia kreatorów Backup Wizard (Kreator tworzenia kopii zapasowej), a następnie Restore Wizard (Kreator przywracania) w celu zapisania i zastosowania najnowszych zmian w woluminie przed sfinalizowaniem procesu. Jednak do działania wersji funkcji HSR z oprogramowania Recovery Environment nie jest wymagana żadna licencja.

Obsługiwane wielkości sektorów

Nowoczesne dyski twarde i dyski SSD mają sektory fizyczne o wielkości 4096 bajtów. Większość obsługuje też sektory logiczne o wielkości 512 bajtów. (Te dyski są często oznaczone 512e, co oznacza „emulacja sektorów o wielkości 512 bajtów”). Oprogramowanie ShadowProtect obsługuje sektory o wielkości 4096 bajtów i sektory o wielkości 512 bajtów.

W nietypowych przypadkach przywracania partycji/woluminu o różnych wielkościach sektorów źródłowych i docelowych:

 • Sektory o wielkości 512 bajtów   -> sektory o wielkości 4096 bajtów
 • Sektory o wielkości 4096 bajtów  ->   sektory o wielkości 512 bajtów

W przypadku niezgodności wielkości sektorów w oprogramowaniu ShadowProtect zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby temu zapobiec, ponownie sformatuj docelowy dysk, ustawiając wielkość logicznego sektora na zgodny ze źródłowym woluminem.

Przywracanie woluminów systemowych/rozruchowych systemu Windows 8.x z funkcją UEFI Secure Boot

Obecnie wiele komputerów obsługuje dostępną w systemie UEFI funkcję Secure Boot zapewniającą ochronę przed oprogramowaniem złośliwym. Funkcja Secure Boot umożliwia rozruch komputera tylko z bezpiecznych systemów operacyjnych. Jednakże wiele bezpiecznych systemów operacyjnych nie obsługuje funkcji Secure Boot. Aktualnie jedynymi systemami operacyjnymi Windows obsługującymi funkcję Secure Boot są:

 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows 8
 • Windows Server 2012

Wcześniejsze wersje systemu operacyjnego, takie jak Windows 7, Vista i Windows XP, nie obsługują funkcji Secure Boot (i dlatego nie ma potrzeby włączania funkcji Secure Boot).

Na rynku jest też dużo więcej bezpiecznych systemów operacyjnych i środowisk rozruchowych, które nie obsługują funkcji Secure Boot. Dotyczy to oprogramowania ShadowProtect Recovery Environment for Windows i Recovery Environment CrossPlatform.

Oprogramowania ShadowProtect Recovery Environment for Windows można jednak użyć do rozruchu komputera z systemem UEFI, gdy:

 • system UEFI nie obsługuje funkcji Secure Boot lub jest ona wyłączona,
 • system UEFI jest uruchamiany w trybie BIOS Compatibility Mode (Tryb zgodności z systemem BIOS). (Tryb ten jest często nazywany CMS).

Środowisko ShadowProtect CrossPlatform obsługuje rozruch w natywnym trybie systemu UEFI (z wyłączoną funkcją Secure Boot) i nie obsługuje rozruchu w trybie BIOS Compatibility Mode (CMS) (Tryb zgodności z systemem BIOS). Rozruch komputera nie będzie jednak możliwy, gdy funkcja Secure Boot jest włączona.

Aby umożliwić rozruch przy użyciu powyższych wersji oprogramowania Recovery Environment, tymczasowo wyłącz funkcję Secure Boot. Procedura:

 1. Uruchom komputer i włącz ekran zarządzania systemem UEFI.
 2. Jeżeli w systemie UEFI jest opcja Secure Boot I jest ona włączona, tymczasowo wyłącz tę funkcję. (Na niektórych komputerach jest to UEFI Boot. Nazwę opcji można znaleźć w dokumentacji komputera).
 3. Zmień kolejność urządzeń rozruchowych, tak aby napęd CD lub DVD był pierwszym urządzeniem rozruchowym.
 4. W przypadku oprogramowania ShadowProtect Recovery Environment CrossPlatform wystarczy ponownie uruchomić komputer, aby uruchomić środowisko CrossPlatform.
 5. W przypadku ShadowProtect Recovery Environment for Windows sprawdź, czy włączona jest funkcja BIOS Compatibility Mode (Tryb zgodności z systemem BIOS) (czasami nazywana CMS).
  Uwaga: w niektórych systemach UEFI napędy CD lub DVD są wyświetlane na dwa sposoby — raz z prefiksem „UEFI:” i raz bez niego. Aby w takim przypadku przeprowadzić rozruch w trybie BIOS Compatibility Mode (Tryb zgodności z systemem BIOS), należy wybrać napęd CD lub DVD BEZ tego prefiksu.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przywrócić wolumin.
 7. Po zakończeniu operacji przywracania ponownie uruchom komputer i włącz ekran zarządzania systemem UEFI, a następnie ponownie włącz funkcję Secure Boot (w razie potrzeby). 
 8. Przeprowadź rozruch przywróconego systemu.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies