Korzystanie z Narzędzia do konwersji obrazu

Narzędzie Image Conversion Tool pozwala:

  • zmieniać ustawienia kompresji istniejącego obrazu;
  • zmieniać ustawienia szyfrowania istniejącego obrazu;
  • dzielić obraz na wiele plików (łączony zestaw) o określonej wielkości plików, jest to przydatne do przenoszenia plików obrazu na dyski CD, DVD lub Blu-Ray;
  • konsolidować plik obrazu pełnej kopii zapasowej z plikami przyrostowej kopii zapasowej w nowy plik obrazu pełnej kopii zapasowej;
  • konwertować istniejące pliki obrazu na format .vmdk lub .vhd, których można użyć w środowisku wirtualnym.

Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika oprogramowania ShadowProtect w rozdziale Image Conversion Tool (Narzędzie Image Conversion).

Najczęściej wykonywane zadania za pomocą narzędzia Image Conversion Tool w oprogramowaniu Recovery Environment:

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies