Jak funguje nástroj ShadowProtect

Nástroj ShadowProtect vytváří soubory bitových kopií zálohy, které jsou znázorněním přesného bodu v čase počítačového svazku. Nejedná se o standardní kopii souboru svazku, ale spíše o duplikát svazku po jednotlivých sektorech. V případě, že potřebujete obnovit data, můžete připojit soubor bitové kopie zálohy (pomocí nástroje Připojit nástroje ShadowProtect) a zobrazit jeho obsah, jako by se jednalo o běžný svazek. Poté můžete z bitové kopie obnovit konkrétní soubory a složky nebo můžete obnovit celý svazek do přesného bodu v čase, ve kterém byla bitové kopie zálohy pořízena.

Nástroj ShadowProtect provádí dvě primární úlohy:

pomocí různých Soubory s bitovými kopiemi zálohy.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies