Spuštění záchranného prostředí Recovery Environment

Záchranné prostředí Recovery Environment – CrossPlatform (RE-X) se načte automaticky, pokud systém spustíte:

  • Z vlastního disku CD vytvořeného s pomocí souboru ISO záchranného prostředí Recovery Environment, který lze stáhnout.
  • S použitím souboru ISO záchranného prostředí RE-X ve virtuálním počítači.

Poznámka: Přestože je záchranné prostředí RE-X založeno na systému Linux, plně podporuje obnovení všech systémů Windows i operace s oddíly a disky systému Windows.

Předtím, než záchranné prostředí RE-X spustíte, se ujistěte, že váš systém splňuje minimální Požadavky.


Poznámka: Společnost StorageCraft doporučuje stahovat aktuální kopii záchranného prostředí RE-X alespoň jednou za šest měsíců. StorageCraft totiž soubor ISO se záchranným prostředím RE-X neustále aktualizuje novými ovladači – sítě, videa a úložných zařízení. Drží tak krok s aktualizacemi hardwaru.

Jak načíst záchranné prostředí StorageCraft Recovery Environment

  1. V případě potřeby si z webu společnosti StorageCraft stáhněte soubor ISO záchranného prostředí RE-X a buď jej vypalte na disk CD, nebo jej zpřístupněte hostiteli hypervisoru.
  2. Pokud se řetězec bitových kopií zálohy určený k obnovení nachází na disku USB, připojte jej k počítači.
  3. Vložte disk CD se záchranným prostředím RE-X do počítače nebo s pomocí souboru ISO vytvořte virtuální počítač.
  4. Restartujte počítač.


    Poznámka: Aby počítač prováděl spouštění z disku CD, bude možná třeba modifikovat možnosti spouštění.

  5. Vyberte jazyk, který si přejete použít. Výchozím jazykem je angličtina.
  6. Klikněte na OK. Řiďte se pokyny ke spuštění záchranného prostředí RE-X. Zobrazí se jeho hlavní obrazovka:

 
Tato obrazovka a průvodci se podobají nainstalované verzi aplikace ShadowProtect. Další podrobnosti o používání průzkumníků naleznete v části Informace o uživatelském rozhraní Uživatelské příručky aplikace ShadowProtect.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies