Informace o uživatelském rozhraní

Jakmile se záchranné prostředí Recovery Environment CrossPlatform načte, zobrazí se hlavní dialogové okno:

 Na této hlavní obrazovce se nachází čtyři části:

  • Panel nabídek – umístěný v horní části obrazovky. Panel nabídek zajišťuje přístup k dalším nástrojům pro práci se svazky.
  • Úlohy – umístěny na levé straně obrazovky. Panel úloh je navigační panel, který poskytuje přístup k informacím, nástrojům a průvodcům různými činnostmi.
  • Hlavní dialogové okno – umístěno ve středu obrazovky. Karty nabízí tři záložky a jeho obsah se mění dle toho, která záložka je aktivní.
  • Pruh úloh – umístěný ve spodní části obrazovky. Panel úloh obsahuje záložky určené ke spouštění aplikací, kalendář a nabídku „Start“ s podobnými možnostmi jako se nachází v panelu nabídek či Panelu úloh.

Čtyři Karty hlavního dialogového okna:

  • Průvodci – spustí Průvodce zálohováním, obnovením nebo soubory.
  • Mapa disků – poskytuje nástroje pro práci s oddíly, jejichž funkčnost se podobá nástroji Správa disků systému Windows.
  • Úlohy – zobrazuje stav aktivní úlohy v horním panelu a podrobnosti o úloze ve spodním panelu. Chcete-li aktivní úlohu přerušit, klikněte na Storno.
  • Diagnostika – zobrazí se pouze po spuštění diagnostického testu a zobrazuje výsledný protokol testu.

Ve výchozím nastavení je zobrazena záložka Průvodci.

Poznámka: Podržíte-li v dialogovém okně záchranného prostředí RE-X pravé tlačítko myši, bude se chovat jinak než v záchranném prostředí REWIND. Podržíte-li v záchranném prostředí RE-X pravé tlačítko myši v dialogovém okně, které obsahuje místní nabídku, zobrazí se nejen samotná nabídka, ale bude též automaticky vybrána její první možnost. To může mít za následek neočekávané akce. Předtím, než pravé tlačítko pustíte, proto dávejte pozor, která možnost je vybraná.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies