Vytvoření souboru bitové kopie zálohy

Průvodce obnovením záchranného prostředí Recovery Environment vytváří zálohu celého systému nebo konkrétního svazku daného systému. Na rozdíl od aplikace ShadowProtect vytváří záchranné prostředí Recovery Environment pouze off-line zálohy. Podrobnosti o vytváření záloh naleznete v Vytváření souborů s bitovými kopiemi zálohy.

Vytvoření souboru bitové kopie zálohy

 1. Otevře Průvodce zálohou:
  • Na kartě Průvodci klikněte na položku Průvodce zálohou.
  • Na kartě Úlohy klikněte na položku Zálohovat svazky.
 2. Na stránce Svazky k zálohování vyberte svazky, které chcete zálohovat. Klikněte na položku Další.
  Poznámka: Chcete-li zálohovat celý systém, vyberte všechny svazky. Není však nezbytné zálohovat svazky pro obnovení nebo skryté svazky (pokud existují).
 3. Na stránce Typ zálohy vyberte typ zálohy, který chcete provést:
  Provést úplnou zálohu: Vytvoří soubor bitové kopie úplné zálohy pro vybrané svazky.
  Provést rozdílovou zálohu: Vytvoří zálohu všech změn svazku od poslední úplně zálohy.
  Poznámka: Záchranné prostředí Recovery Environment potřebuje přístup k poslední úplné záloze, aby bylo možné provést rozdílovou zálohu.
  Varování: NEPROVÁDĚJTE rozdílovou zálohu více jednotek a svazků, jež nemají společnou úplnou zálohu. Průvodce při vytváření rozdílových záloh předpokládá, že všechny vybrané svazky mají společnou úplnou zálohu bitové kopie. Pokud tomu tak není, provádění zálohy se nezdaří.
 4. Klikněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce Cíl a název zálohy zadejte, kam chcete uložit soubor bitové kopie zálohy:
  a. Do místního nebo síťového adresáře nebo na optické úložné médium (CD/DVD/Blu-ray).
  b. Procházejte k cestě k umístění (nebo ji zadejte). (Podrobnosti naleznete v části Cíle souborů bitových kopií.)
  Varování:Tato cesta k cíli nemůže být delší než 186 znaků ani nesmí obsahovat žádné speciální znaky, a to včetně těchto:

            ` ! @ # $ % ^ & * ( ) | \/ ? > < , { } [ ]

  c. (Volitelné) Klikněte pravým tlačítkem myši na název souboru, poté kliknutím na položku Přejmenovat změňte název souboru bitové kopie zálohy.

 6. Klikněte na tlačítko Další.
 7. Na stránce Možnosti vyberte typ komprese, heslo a rozdělení souborů, poté klikněte na tlačítko Další.
  Poznámka: Ponechejte výchozí nastavení zobrazená v nabídce Upřesnit možnosti, pokud není specificky nezbytné provést nějaké změny.
 8. Kliknutím na položku Dokončit vytvořte soubor bitové kopie zálohy.
  Průběh zálohy můžete sledovat na kartě Úlohy.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies