Používání nástroje Disk Utility

Primární funkcí nástroje Disk Utility prostředí obnovení Recovery Environment je formátování jednotek a vytváření oddílů:

Zatímco samotný nástroj obsahuje mnoho možností, většina obnovení vyžaduje pouze použití funkcí Formátovat a Vytvořit oddíl.

Formátování nové jednotky

 1. Vyberte kartu Jednotky. Vyhledejte novou jednotku v seznamu.
 2. Pokud se jednotka nezobrazí, klikněte na Jednotky a připojte jednotku.
 3. Klikněte na možnost Nástroje > Disk Utility.
 4. Vyberte jednotku v seznamu na levé straně.
 5. Klikněte na možnost Formátovat jednotku:

  Poznámka: I když možnost uvádí „Rozdělit jednotku na oddíly“, tato možnost jednotku pouze naformátuje.
 6. V rozevíracím seznamu jednotky vyberte možnost MBR (Master Boot Record – hlavní spouštěcí záznam) nebo GPT (GUID Partition Table – tabulka oddílů GUID):

  Poznámka: Nezaškrtávejte možnost Nerozdělovat na oddíly ani Oddíl Apple.

Nástroj Disk Utility naformátuje jednotku.

Rozdělení jednotky na oddíly

 1. Uprostřed dialogového okna vyberte bitovou kopii nově naformátované jednotky.
 2. Klikněte na možnost Vytvořit oddíl:

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit oddíl.
 3. Jako typ oddílu vyberte NTFS (nástroj ShadowProtect nepodporuje jiné typy):

  Varování: Nezaškrtávejte možnost Šifrovat základní zařízení. Tato možnost zabrání nástroji ShadowProtect, aby správně přečetl oddíl.
 4. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Nástroj Disk Utility přidá oddíl na jednotku. Kliknutím na kartu Jednotky > Přidat místní jednotku připojíte tuto jednotku za účelem obnovení.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies