Obnovení systémového svazku

Primárním účelem prostředí obnovení Recovery Environment je obnovení systému, který se nemůže sám spustit. Prostředí RE-X podporuje dva způsoby obnovení systémového svazku:

Opětovné vytvoření původních oddílů
Tato možnost v nabídce Úlohy obnoví systémový svazek nebo i jakékoli další svazky obsažené ve vybraném souboru bitové kopie zálohy. Automaticky obnoví tyto svazky do stejného rozložení oddílu jako na zdrojové jednotce. Místo toho, aby vytvoření oddílů a následné obnovení bitové kopie zálohy vyžadovalo samostatné operace, jsou všechny tyto akce jsou provedeny v jedné operaci.

Používání Průvodce obnovením
Spustí průvodce, který uživatele provede procesem obnovení jednoho svazku.

 Poznámka: Prostředí RE-X podporuje pouze obnovený obsah ze souborů bitových kopií .SPF a .SPI, nikoli ze souborů formátu VMDK, VHD nebo VHDX.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies