Používání nástroje Image Conversion Tool

Nástroj Image Conversion Tool může:

  • Změnit nastavení komprese u existující bitové kopie.
  • Změnit nastavení šifrování u existující bitové kopie.
  • Rozdělit bitovou kopii na více souborů (rozložená sada), ve které má každý soubor maximální velikost souboru. To je užitečné při přesunu souborů bitových kopií na disky CD, DVD nebo Blu-Ray.
  • Konsolidovat soubor základní bitové kopie a jakékoli soubory přírůstků do nového souboru základní bitové kopie.
  • Převést existující soubory bitových kopií do formátu .vmdk, .vhd nebo .vhdx za účelem použití ve virtuálním prostředí.

Další podrobnosti naleznete v části Nástroj Image Conversion Tool Uživatelské příručky nástroje ShadowProtect.

Mezi běžné úlohy nástroje Image Conversion Tool v prostředí obnovení Recovery Environment patří:

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies