Používání nástroje HIR

Nástroj HIR (Hardware Independent Restore) umožňuje obnovit bitové kopie systému na jiný hardware nebo do virtuálních prostředí. Nástroj HIR je nutné použít k obnovení souborů bitových kopií zálohy v následujících scénářích:

  • Obnovení do jiného fyzického počítače (P2P)
  • Obnovení z fyzického počítače do virtuálního prostředí (P2V)
  • Obnovení z virtuálního prostředí do fyzického počítače (V2P)
  • Obnovení z jednoho fyzického prostředí do jiného (V2V)


Poznámka: Před vytvořením bitové kopie zálohy systémového svazku je nutné ve svazku nainstalovat a aktivovat nástroj ShadowProtect, aby bylo možné obnovit tuto bitovou kopii na jiný hardware pomocí prostředí obnovení Recovery Environment. K takovému obnovení raději použijte nástroj ShadowProtect IT Edition.

Funkci HIR lze spustit zde:

průvodce obnovením
Spustí se automaticky jako součást procesu obnovení. Poznámka: Pokud obnovení vyžaduje další ovladače, spusťte samostatný nástroj HIR, čímž je použijete v obnoveném systémovém svazku.

Nabídka Nástroje
Otevře Spuštění nástroje HIR jako samostatného nástroje.

 


Poznámka: I když dialogové okno samostatného nástroje HIR zobrazí možnost „Připojit ke službě ovladače", tato možnost není v této verzi aktivní.Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies