ShadowProtect – informacje ogólne

Środowisko Recovery Environment CrossPlatform firmy StorageCraft jest kluczowym elementem kompleksowego rozwiązania do backupu i szybkiego przywracania danych, jakim jest program ShadowProtect. Bardzo ważne jest, aby zapoznać się z rolą środowiska Recovery Environment w tym rozwiązaniu oraz sytuacjami, w jakich należy go używać:

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies