Jak działa program ShadowProtect

Program ShadowProtect tworzy pliki obrazu backupu, które są dokładnym odzwierciedleniem woluminu z wybranego punktu w czasie. To nie jest standardowa kopia plików woluminu, lecz raczej duplikat każdego z jego sektorów. W razie konieczności przywrócenia danych możesz zamontować plik obrazu backupu (przy użyciu narzędzia Montuj programu ShadowProtect) i przeglądać jego zawartość tak jak w przypadku zwykłego woluminu. Następnie możesz odzyskać poszczególne pliki i foldery z obrazu lub przywrócić cały wolumin do stanu, w jakim się znajdował w momencie wykonania obrazu backupu.

Program ShadowProtect wykonuje dwa główne zadania:

przy użyciu różnych Pliki obrazu backupu.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies