Uruchamianie środowiska Recovery Environment

Środowisko Recovery Environment – CrossPlatform (RE-X) jest uruchamiane automatycznie w przypadku:

  • uruchamiania systemu z płyty CD utworzonej z wykorzystaniem pobranego z sieci pliku ISO ze środowiskiem Recovery Environment;
  • użycia pliku ISO z RE-X w maszynie wirtualnej.

Uwaga: Mimo że środowisko RE-X bazuje na systemie Linux, zapewnia ono wsparcie dla wszystkich operacji przywracania wykonywanych w systemie Windows, jak również na partycjach i dyskach działających w tym systemie.

Przed uruchomieniem środowiska RE-X upewnij się, że spełnione zostały wszystkie minimalne Wymagania.


Uwaga: StorageCraft zaleca pobieranie nowej kopii środowiska RE-X przynajmniej raz na sześć miesięcy. StorageCraft regularnie uaktualnia plik ISO ze środowiskiem RE-X, dodając nowe sterowniki sieciowe, wideo i pamięci w celu zachowania kompatybilności z aktualnym sprzętem.

Aby załadować środowisko Recovery Environment firmy StorageCraft

  1. W razie konieczności pobierz plik ISO z RE-X ze strony internetowej StorageCraft i zapisz go na płycie CD lub udostępnij warstwie hypervisor.
  2. Jeśli łańcuch obrazu backupu do przywrócenia jest zapisany na dysku USB, podłącz ten napęd do komputera.
  3. Wsuń płytę z RE-X do napędu komputera lub utwórz wirtualną maszynę przy użyciu pliku ISO.
  4. Zrestartuj komputer.


    Uwaga: Może nastąpić konieczność zmiany ustawień, aby komputer mógł uruchomić się z płyty CD.

  5. Wybierz język. Domyślnie ustawionym językiem jest angielski.
  6. Kliknij OK. Postępuj zgodnie z komunikatami, aby uruchomić środowisko RE-X. Wyświetlone zostanie okno główne środowiska Recovery Environment:

 
Ekran oraz kreatory są podobne do tych w zainstalowanej wersji ShadowProtect. Więcej szczegółów na temat korzystania z kreatorów można znaleźć w części Zrozumienie interfejsu użytkownika w Podręczniku użytkownika ShadowProtect.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies