Korzystanie z Narzędzi dyskowych

Główną funkcją Narzędzi dyskowych środowiska Recovery Environment jest formatowanie dysków oraz tworzenie partycji:

Mimo że narzędzie posiada wiele opcji, w większości przypadków przywracania wykorzystywana jest tylko funkcja Formatuj i Twórz partycję.

Formatowanie nowego dysku

 1. Wybierz zakładkę Napędy. Zlokalizuj nowy dysk na liście.
 2. Jeśli dysk nie znajduje się na liście, kliknij Napędy i zamontuj dysk.
 3. Kliknij Narzędzia > Narzędzia dyskowe.
 4. Wybierz dysk z listy z lewej strony.
 5. Kliknij opcję Sformatuj dysk:

  Uwaga: Mimo że opcja jest opisana jako „Partycjonuj dysk”, ta opcja służy jedynie do formatowania dysku.
 6. Wybierz Główny rekord startowy (MBR) lub Tablica partycji GUID (GPT) z listy rozwijanej dla dysku:

  Uwaga: Nie należy wybierać opcji Nie partycjonuj lub Partycja Apple.

Narzędzia dyskowe sformatują dysk.

Partycjonowanie dysku

 1. Wybierz obraz nowo sformatowanego dysku w środkowej części okna dialogowego.
 2. Kliknij Utwórz partycję:

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe Utwórz partycję.
 3. Wybierz NTFS jako Typ partycji (ShadowProtect nie obsługuje innych formatów):

  Ostrzeżenie: Nie zaznaczaj opcji Zaszyfruj podstawowe urządzenie. Uniemożliwi ona prawidłowe odczytanie partycji przez ShadowProtect.
 4. Kliknij Utwórz.

Narzędzia dyskowe dodadzą partycję do dysku. Kliknij zakładkę Napędy >Dodaj lokalny napęd, aby zamontować dysk do przywrócenia.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies