Przywracanie woluminu systemu

Głównym celem środowiska Recovery Environment jest przywrócenie systemu, który nie może uruchomić się samodzielnie. RE-X obsługuje dwie metody przywracania woluminu systemowego:

Odtworzenie oryginalnych partycji
Ta opcja dostępna w menu Zadania przywraca zarówno wolumin systemowy, jak i wszelkie inne woluminy ujęte w wybranym pliku obrazu backupu. Te woluminy są automatycznie przywracane w tym samym układzie partycji jak na dysku źródłowym. Cały proces odbywa się jako pojedyncze działanie zamiast być podzielonym na odrębne etapy obejmujące utworzenie partycji, a następnie przywrócenie obrazu backupu.

Korzystanie z Kreatora przywracania
Uruchamia kreator, który przeprowadza użytkownika przez proces przywracania pojedynczego woluminu.

 Uwaga: Środowisko RE-X obsługuje przywracanie z plików obrazu .SPF i .SPI, lecz nie z formatów VMDK, VHD lub VHDX.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies