Montowanie pliku obrazu backupu

Kreator przeglądania obrazu backupu środowiska Recovery Environment przeprowadzi Cię przez proces montowania pliku obrazu backupu w celu przeglądania i przywracania plików i folderów.

Aby przywrócić pliki i foldery

 1. Otwórz Kreator przeglądania zawartości backupu przy użyciu jednej z poniższych metod:
  • W zakładce Kreatory kliknij Kreator przeglądania lub przywracania plików.
  • W menu Zadania kliknij Przeglądaj obraz backupu.
  • W zakładce Napędy wskaż żądany plik. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybrać Przeglądaj obraz.
 2. Na stronie Nazwa pliku obrazu backupu wyszukaj plik obrazu, który chcesz przejrzeć, a następnie kliknij Dalej.
  Uwaga: Jeśli plik jest zaszyfrowany, podaj odpowiednie hasło.
 3. (Warunkowo) Na stronie Zależności obrazów backupu pozostaw wcześniej wybrany obraz dla danego punktu w czasie lub wybierz inny plik.
  Uwaga: Środowisko Recovery Environment wyświetla stronę Zależności jedynie po wybraniu pliku przyrostowego (.spi).
 4. Kliknij Zakończ. Plik obrazu backupu zostanie zamontowany.
 5. Wybierz zamontowany plik w oknie Napędy, aby wyświetlić zawartość zamontowanego woluminu.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, a następnie wybierz Kopiuj, aby przywrócić plik lub folder na innym woluminie lub dysku.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies