Korzystanie z Narzędzia konwersji obrazu

Narzędzie konwersji obrazu umożliwia:

  • Zmianę ustawienia kompresji dla istniejącego obrazu.
  • Zmianę ustawienia szyfrowania dla istniejącego obrazu.
  • Dzielenie obrazu na wiele plików (zestaw łączony), w którym każdy plik ma określony maksymalny rozmiar. Ta opcja jest przydatna w przypadku przenoszenia plików obrazu na płyty CD, DVD lub Blu-Ray.
  • Konsolidację pliku bazowego obrazu oraz wszelkich plików przyrostowych w nowym pliku bazowym obrazu.
  • Konwersję istniejących plików obrazu do formatu .vmdk, .vhd lub .vhdx w celu użycia w środowisku wirtualnym.

Więcej szczegółów można znaleźć w części Image Conversion Tool w Podręczniku użytkownika programu ShadowProtect.

Najczęstszymi zadaniami wykonywanymi przez Narzędzie konwersji obrazu w środowisku Recovery Environment są:

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies